Αρχική » Καταστατικό

Καταστατικό

by ioannis-kapodistrias

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ – ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ».

Προοίμιο

Πρώτιστος σκοπούμενος στόχος όλων των δράσεων του Κέντρου είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη της εθνικής, ιστορικής και πολιτιστικής συνείδησης υπεράνω κομματικών στρατηγικών ή ομαδικών αγκυλώσεων και προσωπικών επιδιώξεων που αποτέλεσαν τροχοπέδη μέχρι σήμερα για την πρόοδο της έρευνας, την προβολή του Ελληνισμού και την ανάπτυξη της χώρας. Η στελέχωση του Κέντρου από ανθρώπους που θα εμφορούνται από τις αρχές και τις αξίες του διφυούς ελληνορθόδοξου πολιτισμού μας και που θα ιεραρχούν αυτές ως ύψιστα προτάγματα όλων των δραστηριοτήτων του για τη μετάδοση όλων των ηθικών και πνευματικών αρετών του Ελληνισμού στις νέες γενιές εντός και εκτός Ελλάδος είναι απαραίτητη προϋπόθεση και εγγύηση της υψηλής καταστατικής αποστολής του.

Το Κέντρο καλείται και αναλαμβάνει ως χρέος να προσφέρει δυνατότητες περαιτέρω σπουδών σε νέους και νέες με βούληση, πρόθεση και ικανότητα να προωθήσουν την επιστημονική έρευνα σε όλους τους τομείς με την κατάλληλη οικονομική υποστήριξη, καθώς και να αναδείξει από τους καλούς τους καλύτερους και από τους καλύτερους, τους άριστους, προτάσσοντας από τα ικανά τα ικανότερα μυαλά της χώρας, έτσι ώστε να παύσει η αιμορραγική μετανάστευση της νεολαίας μας.

Ο πρώτος Κυβερνήτης, εθνάρχης και θεμελιωτής της νεότερης κρατικής υπόστασης της Ελλάδος, ο Ιωάννης Καποδίστριας, μας εμπνέει με τις αρετές του και την ανιδιοτελή προσήλωσή του στην εθνική και κοινωνική πρόοδο, καθοδηγεί και προσκαλεί τις νέες γενιές στις πατροπαράδοτες αξίες της ρωμιοσύνης και της Ορθοδοξίας για μια καθολική συστράτευση και δυναμική αποταμίευση ιδεών και οραμάτων σε συνδυασμό με τις μεγάλες Αξίες του ιστορικού Ελληνισμού, όπου με παράλληλες επιστημονικές και πολιτιστικές δράσεις, μπορούν να λειτουργήσουν ως δυναμικός μοχλός για την  πνευματική αναγέννηση του Έθνους μας με βάση το τρίπτυχο οικουμενικός πολιτισμός-οικονομική ανάπτυξη-αμυντική ισχύς =ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

Απέναντι στη λανθάνουσα πολιτική ιδιωτεία που αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα της ελίτ, απέναντι στον τοπικισμό και την παγκοσμιοποίηση, που, ως οικονομική συνιστώσα των κοινωνιών αλλοτριώνει την εθνική ανάπτυξη, που έχει ως επίκεντρο την ουμανιστική παιδεία και τον σεβασμό στην ανθρώπινη προσωπικότητα ως αυταξία του πολιτισμού μας, το Κέντρο και τα μέλη του, κεχωρισμένα και συλλογικά, υποχρεούνται στην τήρηση του παρόντος Καταστατικού ως πεμπτουσίας της συγκροτημένης παρέμβασής του στην Κοινωνία, τον Λαό και το Έθνος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ον

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ιδρύεται Επιστημονικός – Μορφωτικός – Πολιτιστικός και  Διαπολιτισμικός Σύλλογος με την επωνυμία «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ &  ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ:  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ  και στην αγγλική “INTERDISCIPLINARY CENTER OF RESEARCH & STUDIES OF ECUMENICAL  HELLENISM: IOANNIS KAPODISTRIAS», με έδρα το Δήμο της Αθήνας.

Ο Σύλλογος θα έχει δική του μεγάλη  σφραγίδα στρογγυλή, η οποία στον πρώτο κύκλο  θα φέρει κυκλικά την επωνυμία του Συλλόγου στον δεύτερο κύκλο ένα κλαδί ελιάς που διασταυρώνεται  και στο μέσο σχηματική τρισδιάστατη  απεικόνιση της μορφής του Κυβερνήτη  Ιωάννη Καποδίστρια και κάτω της μορφής αυτού πάλι σε ημικύλιο την επιγραφή:  ΕΘΝΑΡΧΗΣ Κυρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, 1776 -1831 Α’ Κυβερνήτης της Νεοτέρας  Ελλάδος.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Οι Σκοποί του Συλλόγου είναι η  διευρυμένη σε κάθε επιστημονικό πεδίο επιστημονική έρευνα.  Ειδικότερα, δε μορφωτικοί, πολιτιστικοί και η εν γένει διασύνδεση της Μητροπολιτικής Ελλάδος με τις ανά τον κόσμο αντίστοιχες κοινότητες των Ελλήνων και τις  κατά τόπους  επιστημονικές κοινότητες ως φορείς ή και ως επί μέρους αναγνωρισμένες υψηλού και εγνωσμένου κύρους Προσωπικότητες των επιστημών που διαπρέπουν, έχουν διακριθεί και  ξεχωρίσει.     Ειδικότερα, (ο Σύλλογος)  συλλογικά, βουλεύεται και διαβουλεύεται  και συστηματικά  επιδιώκει, θέτοντας ως βασικούς κυρίαρχους και  πρωταρχικούς στόχους  όσα αναφέρονται στο παρόν καταστατικό, δηλαδή εργάζεται και θέτει ως Αποστολή και Έργο του να επιμελείται και να προωθεί:

Α. Την ανάδειξη των διαχρονικών χαρακτηριστικών της ελληνικής ιδιοσυστασίας. Μέσω των δράσεών του, επιδιώκεται η εμβάθυνση των σχέσεων μητροπολιτικής Ελλάδας και ελληνικών κοινοτήτων του εξωτερικού. Επίσης στοχεύει στην διατήρηση και διάδοση της ελληνικής γλώσσας, τόσο ως ενοποιητικού στοιχείου των απανταχού Ελλήνων/δων, όσο και ως γλωσσικού κώδικα μοναδικής εκφραστικής πληρότητας με οικουμενική απήχηση. 

Β. Την καλλιέργεια των νέων γενεών με σκοπό την ενεργότερη και συνδιαμορφωτική συμμετοχή της Ελλάδος στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι. Την ανάταξη του μορφωτικού, πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού πεδίου με σκοπό τη διασφάλιση, συνέχεια  και διαιώνιση του Ελληνισμού, ως διακριτού τρόπου οργάνωσης του συλλογικού βίου και των ανά την οικουμένη διάσπαρτων Ελληνικών Κοινοτήτων. 

Γ) 1) Την  σύσφιξη των σχέσεων των μελών του Συλλόγου  που κατοικούν σε όλη την Ελλάδα ή και το εξωτερικό, την ανάπτυξη της μεταξύ τους αλληλοεκτίμησης μέσω διαφόρων πνευματικών, φιλοσοφικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 2) Την  καλλιέργεια και ανάπτυξη μεταξύ των μελών του Σωματείου  πνεύματος αλληλεγγύης, συνεργασίας, συναδέλφωσης και αλληλοβοήθειας. 3) Την συμβολή στην ηθική, πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών του 4) Την  ενασχόληση των μελών πάνω στα επιστημονικά ανά κλάδο σχολή και τομέα επιστήμης προβλήματα, αλλά και η επί μέρους ενασχόληση και επιστημονική  τριβή με τα  υλικά,  κοινωνικά, ηθικά, πολιτιστικά ζητήματα  του ελληνικού, ανά την οικουμένη κόσμου 5)  Την  διάδοση της φιλοσοφίας και του Ελληνικού πολιτισμού γενικότερα 6) Την  συμμετοχή σε  ομοσπονδίες άλλων  συλλόγων με συναφείς  στόχους και σκοπούς,   της Ελλάδος ή των ανά την Οικουμένη Ελλήνων της Διασποράς  γενικότερα. 7) Την ηθική και υλική συμπαράσταση σε κινήσεις πνευματικού, φιλοσοφικού, πολιτιστικού, ανθρωπιστικού και κοινωνικού περιεχομένου τοπικού ή γενικότερου ενδιαφέροντος. 8) Την διατήρηση και προβολή της πνευματικής, φιλοσοφικής και πολιτιστικής παράδοσης του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας γενικότερα. 9) Την κατοχύρωση ελεύθερης ανταλλαγής επιστημονικής γνώσης, πληροφοριών  και ελεύθερης διακίνησης κοινωνικών, πολιτικών και φιλοσοφικών ιδεών.

Δ) Σκοπός του Συλλόγου είναι επίσης,  η προβολή και η ανάδειξη των διαχρονικών αξιών του διφυούς ελληνορθόδοξου πολιτισμού, μέσω πολλαπλών δράσεων, για την συστηματική, Λόγω και Έργω, καλλιέργεια της διασυλλογικής ιστορικής και κοινωνικής εθνικής μνήμης, με μόνιμο και κεντρικό διαχρονικό   στόχο, από γενιά σε γενιά,    την εθνική  αφύπνιση και εγρήγορση αλλά και εκπαίδευση  των Ελλήνων Πολιτών, και ανά την Οικουμένη  Ελλήνων το Γένος και την εθνική συνείδηση, επί τη βάση των ανωτέρω στόχων, σκοπών, υψηλών ηθικών αξιών  και ανώτερων  ιδανικών που καλείται να  υπηρετεί διαχρονικά  ο σύλλογος ως νομική υπόσταση και διασυλλογική επιστημονική οντότητα (αλλά ) και προσωπικά το  κάθε μέλος του.   

Κεντρική στόχευση του Συλλόγου αποτελεί: η εμβάθυνση, με όρους συναλληλίας   των σχέσεων της μητροπολιτικής Ελλάδας και των ομογενειακών οργανώσεων της Ελληνικής Διασποράς  στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και των πολιτισμικών, ηθικών, παραδοσιακών  και ηθικών  αξιών μας ως ενοποιητικών πνευματοφόρων   συστατικών των απανταχού -ανεξαρτήτως θρησκεύματος ή Χριστιανικού Δόγματος- Ορθοδόξων (όμως) στην πλειονότητα τους, Ελλήνων το Γένος και την ιστορική εθνική, Συνείδηση.

Ε) Την προβολή της  Παιδείας των Μεγάλων Πνευματικών Αναστημάτων του Ελληνικού Πολιτισμού αλλά και  των  Πατέρων της Οικουμενικής Ορθοδοξίας, της εν γένει Ρωμαιοσύνης/Ρωμιοσύνης  καθώς  και της Ελληνικής Γλώσσας ειδικότερα στη διαχρονία της (αρχαία-βυζαντινή-νεοελληνική-καθομιλουμένη) με κατάλληλες στοχευμένες  ειδικές δράσεις, όπως ίδρυση πανεπιστημιακών εδρών ελληνικού πολιτισμού και άλλων συναφών επιστημών στα  Πανεπιστήμια άλλων τρίτων χωρών, επίσης η διοργάνωση ετησίων συνεδρίων, ημερίδων, οι εκδόσεις βιβλίων και περιοδικών, η παραγωγή ιστορικών και επιστημονικών ντοκιμαντέρ  και οτιδήποτε άλλο θεωρηθεί πρόσφορο για την επίτευξη αυτών των σκοπών και με την παράλληλη  χρήση κάθε δυνατής συμβατικής ή υψηλής  τεχνολογίας κάθε τομέα και επιστήμης. 

Εν τέλει ο Σύλλογος καθιστά ως ύψιστη γενική αποστολή και έργο του την  προώθηση του ουμανιστικού χαρακτήρα του Οικουμενικού Ελληνικού & Ορθόδοξου Βυζαντινού Πολιτισμού, την ανάπτυξη της Εθνικής Συλλογικής Ιστορικής Μνήμης και  Κοινωνικής Συνείδησης.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Μέσα: Τα μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών είναι:

   Α) 1)  H ανάπτυξη κάθε είδους επιστημονικής, μορφωτικής, πολιτιστικής και ανθρωπιστικής δραστηριότητας, με διαλέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις εντύπων, επιστημονικές εκδηλώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις  κ.λ.π.

2) Η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων και έργων που προάγουν τους σκοπούς του Συλλόγου.

3)  Η ίδρυση και λειτουργία επιστημονικής-μορφωτικής-πολιτιστικής στέγης με διάφορα τμήματα (βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίου, εντευκτηρίου κ.λ.π.).  

4)  Η προκήρυξη διαγωνισμών σχετικών με τους σκοπούς του Συλλόγου με έπαθλα και βραβεία, καθώς και η ηθική και υλική βράβευση ατόμων.

 5) Η διαρκή επαφή των μελών του Συλλόγου με το λαό στα πλαίσια της εκλαΐκευσης και μεταφοράς των επιστημονικών γνώσεων και επιτευγμάτων.

6) Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, εισηγητικών επιτροπών μελετών, τεχνικών επιτροπών, εποπτικών επιτροπών κ.λ.π.

7) Κάθε νόμιμο μέσο, μετά από απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ., όπως προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.

8) Ο Σύλλογος  μπορεί να ιδρύει παραρτήματα, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή προσαρμόζοντας την νομική υπόσταση τους στην εθνική (ανά χώρα) πολιτειακή τοπική νομοθεσία χωρίς, όμως να εκφεύγουν των βασικών Αρχών και Ηθικών Αξιών και κυρίως με μείζονα προτεραιότητα,  τους  αυτούς στόχους  και τους αυτούς  σκοπούς  με το μητροπολιτικό κέντρο στην Ελλάδα και  προς τούτο ειδικώς  συσταθέν επιστημονικό σύλλογο. 

     Β) 1) Έρευνα, μελέτη και ανάλυση των θεμάτων που αναφέρονται στον σκοπό του Συλλόγου, προκειμένου να προτείνονται εγκαίρως κατάλληλες δράσεις και μέτρα, επ’ ωφελεία των εθνικών και κατά περίπτωση γεωπολιτικών και γεωοικονομικών   συμφερόντων, της λειτουργίας του κράτους μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αλλά και των ευρω-ατλαντικών θεσμών και δομών. Το Σωματείο πέραν των μελών του, δύναται να αναθέτει και σε ανεξαρτήτους ειδικούς μελετητές, ακαδημαϊκούς ή/και ειδικευμένους επαγγελματίες τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού,  την διενέργεια ερευνών, επ’ ωφελεία του.

Όλες οι έρευνες ανατίθενται, με ευθύνη του Δ.Σ.  κατόπιν δημοσίου  ανοιχτού διαγωνισμού και αναρτήσεως αυτού α) στην σελίδα του συλλόγου β) στο διαδίκτυο σε ειδικές προς τούτο ιστοσελίδες γ) δημοσιοποιήσεως τους στο ανά θέμα και επιστημονικό  αντικείμενο προς έρευνα και μελέτη, κατά περίπτωση,  δημόσια ανώτατη ή ανωτέρα πανεπιστημιακή (δημόσια ή ιδιωτική) σχολή στην Ελλάδα ή στην  εκτός Ελλάδος Ελληνική Επιστημονική και Ακαδημαϊκή, Πανεπιστημιακή κοινότητα.    

2) Συμμετοχή σε εθνικές, διεθνείς, ευρωπαϊκές και διακρατικές, συνεργασίες και δίκτυα. Στο πλαίσιο αυτό συνιστάται η σχετική συνεργασία, στο εσωτερικό και το εξωτερικό, με κρατικούς φορείς, με την ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και με συναφή ιδιωτικά Ιδρύματα.

3) Παροχή σε κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού, των εκτιμήσεων και εισηγήσεων που προκύπτουν εκάστοτε από την ανάλυση των θεμάτων που αναφέρονται στο σκοπό του συλλόγου.

4) Προβολή των θέσεων του συλλόγου μέσω διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων, συμποσίων, ανακοινώσεων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Επιπλέον ο Σύλλογος δύναται να διατηρεί δικό του περιοδικό και διαδικτυακή ιστοσελίδα, να εκδίδει ενημερωτικά έντυπα, ενημερωτικά ηλεκτρονικά και κάθε άλλης (ηλεκτρονικής ή παρεμφερούς) μορφής  newsletter. Το περιοδικό του Συλλόγου δυνατόν να παρέχεται σε επιθυμούντες συνδρομητές (μη μέλη), έναντι χρηματικού αντιτίμου.

5) Δημιουργία καταλλήλου υποδομής τεκμηριώσεως, με δημιουργία σχετικής βάσεως δεδομένων από την εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι σκοποί του Συλλόγου.

6) Δημιουργία και διατήρηση και άλλων γραφείων, πέραν των κεντρικών, εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας, ίδρυση παραρτημάτων ή γραφείων σε άλλες τρίτες χώρες της Ευρώπης, των ΗΠΑ ή άλλων Ηπείρων ή υπό τους σαφείς όρους που προβλέπονται στο άρθρο 3 Α΄ κεφάλαιο, παράγραφος  8.

7) Διαφήμιση/προώθηση στην δημόσια σφαίρα του έργου και των πρωτοβουλιών του Συλλόγου.

8) Δημιουργία/Συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδότησης/ συγχρηματοδότησης υποτροφιών, και συναφών δράσεων που άπτονται της εκπλήρωσης των σκοπών του Συλλόγου.

 9) Διοργάνωση επιστημονικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων και  συμμετοχή σε επιστημονικά, ερευνητικά προγράμματα, η δημοσίευση επιστημονικών εργασιών και ενημερωτικών πληροφοριών, η  συμμετοχή σε διεθνείς διακρατικές συνδιασκέψεις και σε συνέδρια ή συναντήσεις επιστημονικού, τεχνικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Γενικά η διοργάνωση συγκεντρώσεων, συνεστιάσεων, ομιλιών, συνεδρίων, ημερίδων, συνάξεων, εκδρομών και κάθε είδους κοινωνικών εκδηλώσεων, καθώς επίσης η έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση ενημερωτικού υλικού συναφούς με τους σκοπούς του Συλλόγου.

10) Να αναπτύσσει την αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών του οικονομική δράση και ειδικότερα, να αποκτά με αντάλλαγμα την κυριότητα, νομή, κατοχή ή τη χρήση κινητών και ακινήτων πραγμάτων, συνάπτει δάνεια, αποδέχεται δωρεές, χορηγίες, επιδοτήσεις, κληρονομιές και κληροδοσίες, αλλά τις τελευταίες πάντοτε με το ευεργέτημα της απογραφής. Γενικά να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (π.χ. δωρεές και αγοραπωλησίες κινητών και ακινήτων, συμβάσεις έργου, συμβάσεις χρησιδανείων και παρακαταθήκης, μισθώσεις πάσης φύσεως κινητών και ακινήτων, ανταλλαγές κλπ).

11) Να αξιοποιεί οικονομικά την εν καιρώ αποκτηθείσα  περιουσία του, να επενδύει τα χρηματικά αποθέματα της, να ανταλλάσσει ή εκμισθώνει περιουσιακά στοιχεία του.

12) Να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε Ινστιτούτο ή πάσης φύσεως φορέα ή νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ημεδαπό ή αλλοδαπό με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

13) Να προσλαμβάνει, για την υλοποίηση των σκοπών του, έκτακτης μορφής προσωπικό, με συμβάσεις οιασδήποτε μορφής (σύμβαση εργασίας, σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή μίσθωση έργου ή μίσθωση προσωπικού κλπ), να αναθέτει μελέτες ή έργα σε φυσικά ή  νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κλπ.

14) Να καθορίζει το ύψος και τον τρόπο καταβολής της συνδρομής και των άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων των μελών του.

15) Να αιτείται, υλοποιεί και συμμετέχει σε πάσης φύσεως προγράμματα και χρηματοδοτήσεις των Κοινοτήτων, των Δήμων, των Περιφερειών, του Ελληνικού Κράτους γενικότερα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλων φίλιων προς τους στόχους και τους σκοπούς χωρών (π.χ. ΗΠΑ, Καναδά κτλ),  διεθνών οργανισμών από τα οποία θα απολαμβάνει νομίμως αιτηθέντα οικονομικούς πόρους ή πάσης φύσεως εξοπλισμό για την πραγμάτωση των σκοπών του.

16) Να συνιστά επιστημονικά συμβούλια και επιτροπές μελέτης των προβλημάτων που ανάγονται στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Συλλόγου. Ο τρόπος λειτουργίας τους θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης να συμμετέχει σε επιστημονικά συμβούλια και επιτροπές μελέτης των προβλημάτων που ανάγονται στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Συλλόγου.

17) Να παρίσταται και εκπροσωπείται ενώπιον Διακυβερνητικών Διακρατικών και εσωτερικών της χώρας  Κυβερνητικών Υπηρεσιών και Οργάνων, Φορέων, Ανεξάρτητων Αρχών καθώς και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή/και αρμόδιας Αρχής.

 18)      Να Διοργανώνει ψυχαγωγικές και κοινωνικές εκδηλώσεις για τη συγκέντρωση χρημάτων για τους σκοπούς του Συλλόγου (φιλανθρωπικό gala, κλπ.).

19) Ειδικότερα δε, ανά τακτά χρονικά διαστήματα που το ένα διεθνές συνέδριο  δεν θα μπορεί να απέχει από το άλλο μια συμπληρωμένη 5ετια, οργανώνει και συγκαλεί ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο, όπου η θεματολογία και το ερευνητικό του  αντικείμενο θα αντλείται ειδικότερα από το σύνολο των στόχων και των σκοπών του διεπιστημονικού κέντρου δηλ  π.χ. θεματικά συνέδρια που ερευνούν και αναδεικνύουν:

Α) τον Αρχαίο Ελληνικό κόσμο στην πρότερη και μεταγενέστερη μορφή του.

Β) την υπερχιλιετή Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

Γ) την έννοια της Ρωμιοσύνης και όλων των πτυχών Αυτής.   

Δ) Το πρόσωπο του Πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια, εξ εις και εμπνέεται ο σύλλογος μας, επίσης   του  Ρήγα Φεραίου, Του Κοσμά του Αιτωλού και ικανών  Ανδρών  και Γυναικών που συνέβαλαν στην απελευθέρωση του Γένους μας, και 

E) Κάθε άλλη θεματολογία που εδράζεται από τα μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1204 και  το 1453 έως και του 21ου αιώνος. 

20) Ο Σύλλογος, εξ ορισμού από της  ιδρύσεως και της συστάσεως του, υποχρεούται όπως,  συνεργάζεται, ευθυγραμμίζεται και συντονίζει από κοινού δράσεις, με άλλους φορείς,  αν και εφόσον συμπίπτουν οι στόχοι οι ηθικές αξίες και το  γενικό πρόταγμα του, με άλλους φορείς που στην προμετωπίδα τους είτε εμπνέονται από τον Ιωάννη Καποδίστρια  είτε από τα οράματα Αυτού ή άλλων Μορφών του Ελληνικού Κόσμου συμπεριλαμβανομένης και αυτής της μεγάλης ιστορικής περιόδου της Ρωμιοσύνης έως και τη σημερινή νεότερη εποχή του 21ου αιώνος.

21) Ειδικότερα ο Σύλλογος φροντίζει και αναδεικνύει το έργο και την αποστολή  όλων  εκείνων των Προσώπων που ξεχώρισαν στις ανά τον κόσμο Ελληνικές Κοινότητες της Διασποράς δηλ  εις ΗΠΑ, Καναδά, Ευρώπη, Ρωσία, Αφρική, Αρχαία Νέα και Μέση Ανατολή και όπου αλλού  υπήρξαν συγκροτημένες Ελληνικές Κοινότητες ή  και διέπρεψαν έστω και κατά μόνας   Έλληνες το Γένος και την συνείδηση.

22) Αποτελεί δε ειδική μέριμνα και φροντίδα του Συλλόγου  η κατ’ έτος παροχή  Ελληνικής Παιδείας είτε σε κοινοτικό επίπεδο με αποστολή μελών του εις την αλλοδαπή, με έξοδα και φροντίδα των ιδίων των ενδιαφερομένων, είτε η κατά περίπτωση κατόπιν γραπτού σχετικού αιτήματος,  παροχή παιδείας ανά Πρόσωπο και Οικογένεια κατά την  αρχαία παράδοση με την μέθοδο της ιδιωτικής κατ οίκον διδασκαλίας των βασικών μαθημάτων {Γλώσσας, Φιλοσοφίας, Ιστορίας & Ορθόδοξης  Θεολογίας} που εισάγουν εις την Ελληνική Ιστορία,  Φιλοσοφία, Τέχνη,  Ελληνικό Πολιτισμό αλλά και αυτή την νεότερη Βυζαντινή και μετά βυζαντινή Ρωμαϊκή Ορθόδοξη Παράδοση.

Στο αυτό πνεύμα ο Σύλλογος μπορεί να οργανώνει και συγκροτεί θερινά τμήματα μελέτης Ελληνικής Γλώσσας και άλλων μαθημάτων κατά την ως άνω παράγραφο ή και κατά περίπτωση μετέχει κατασκηνωτικών δραστηριοτήτων άλλων φορέων ή και δικών του πρόσκαιρων οργανωτικών συγκροτημάτων θερινών δράσεων για νέους.  

23) Τέλος με το τέλος κάθε  (τακτικής ή έκτακτης) Γενικής Συνελεύσεως εκδίδει ανακοινώσεις και ειδικά ανά περίπτωση ψηφίσματα,   επί γενικών θεμάτων και κατά περίπτωση,  προβλημάτων  που άπτονται της Ελληνικής Κοινωνίας, των γεωπολιτικών και γεωοικονομικών  εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και την Ευρύτερη Νέα Μέση Ανατολή και επηρεάζουν κάθε φορά τα γενικά εθνικά συμφέροντα της Παλαιάς  και Νέας Ελλάδος.           

Όλες οι ενέργειες του Συλλόγου και των επιτροπών του, θα εξυπηρετούν τους σκοπούς του, όπως αυτοί αναφέρονται στο παρόν καταστατικό, κατ’ άρθρο  και δεν θα έχουν κομματικό, θρησκευτικό, συνδικαλιστικό και εν γένει άλλο και ξένο (διάφορο) προς τους στόχους και τους εν γένει σκοπούς του Συλλόγου  χαρακτήρα.

Τέλος, δύναται  να προβαίνει, τη εγκρίσει των αρμοδίων οργάνων κάθε φορά (γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο κτλ) και σε οποιαδήποτε άλλη νόμιμη και ενδεδειγμένη, πλην μη ρητά αναφερόμενη στο παρόν ενέργεια, που κρίνει αναγκαία και απαραίτητη για την προάσπιση των στόχων και σκοπών του

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2ον

ΜΕΛΗ-ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΜΕΛΗ: Ο Σύλλογος αποτελείται από τακτικά, επίτιμα και αντεπιστέλλοντα  μέλη. Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει μετά από γραπτή  αίτησή του και σχετική έγκριση και  απόφαση του Δ.Σ., κάθε Πρόσωπο   α) που δεν έχει στερηθεί τα συνταγματικά και πολιτικά δικαιώματα του (του εκλέγειν και εκλέγεσθαι) β) κάθε Πρόσωπο  ικανό για δικαιοπραξία, γ) που δεν έχει στερηθεί ή απολέσει δια δικαστικής αποφάσεως  την δυνατότητα του συνεταιρίζεσθε ή της συγκροτήσεως συνεταιρισμών και ενώσεως  Προσώπων και δ)   εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.  Σε περίπτωση που εκδοθεί νόμος που μειώνει το όριο ηλικίας τότε ισχύει ο εν λόγω νόμος. ε) Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις αν πρόκειται για Άρρενες, ή έχουν  εισαχθεί σε κάποια σχολή ανώτερη ή ανωτάτη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής ή έχουν τουλάχιστον ένα  πτυχίο ανώτατης ή ανώτερας σχολής της Ελλάδος ή της αλλοδαπής .   

Ως τακτικά μέλη γίνονται δεκτά πρόσωπα, μόνον  κατόπιν σχετικής γραπτής προτάσεως τριών  τουλάχιστον τακτικών μελών, που έχουν συμπληρώσει ικανό χρόνο ως τακτικά μέλη και  ύστερα από σχετική γραπτή αίτηση που υποβάλλουν προς την ειδική προς τούτο «επιτροπή επιλογής εισαγωγής  και εγγραφής νέων μελών».

Η γραπτή αίτησης υποβάλλεται συνοδευόμενη με πλήρη επιστημονικό και επαγγελματικό  βιογραφικό.   

Επίτιμα μέλη γίνονται, μετά από απόφαση της Γ.Σ. άτομα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο ή εργάστηκαν για τους ίδιους σκοπούς. Τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όμως το δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλες τις ανοιχτές  συζητήσεις του Συλλόγου. Aν πρόκειται για πανεπιστημιακούς, ακαδημαϊκούς ή επιστήμονες με άλλους συναφείς επιστημονικούς αναγνωρισμένους ισότιμους και ισόκυρους τίτλους σπουδών του εξωτερικού συμμετέχουν είτε αυτοδικαίως είτε κατόπιν προσκλήσεως στα αντίστοιχα επιστημονικά τμήματα ή και ειδικώς σε έκτακτες περιστάσεις στο επιστημονικό συμβούλιο ή το Δ.Σ αν υπάρχει ειδικός επιστημονικός λόγος και χρειάζεται η επί μέρους διαγνώμη (του) συγκεκριμένου  επιστήμονα.

Ως αντεπιστέλλοντα μέλη ορίζονται, διορίζονται  ή και εκλέγονται πρόσωπα που πληρούν όλα τα βασικά προσόντα  και τις προϋποθέσεις, για να γίνουν δεκτά ως μέλη,  πλην όμως δεν έχουν ως μόνιμη έδρα διαμονής και κατοικίας τους την οικεία  έδρα του συλλόγου.

Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. Έχουν το δικαίωμα επίσης να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου με έγγραφη ή προφορική  πρότασή τους προς τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου, που  είναι υποχρεωμένα σε έγγραφη απάντηση.

Τα τακτικά και τα επίτιμα μέλη έχουν την υποχρέωση να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών του Συλλόγου και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα, που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτούς, καθώς και να καταβάλουν τη συνδρομή που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα τακτικά μέλη έχουν συγκεκριμένα προνόμια και ειδικά οφέλη  όταν πληρούν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις προς  τούτα.  Δηλ όταν ξεχωρίζουν  και στο πρόσωπο τους, συγκεφαλαιώνεται   Λόγω και Έργω :

-Η διάκριση στο Ήθος την Συνέπεια Λόγου και Έργου  με  την παράλληλη  Υπευθυνότητα του Προσώπου.

-Η καλλιέργεια των Αρετών που διέπουν ένα συγκροτημένο Πρόσωπο.

-Η Επιστημονική διάκριση και πρόοδος εκάστου μέλους στον τομέα ευθύνης του.

-Η Προσωπική περαιτέρω πρόοδος στους  τομείς έρευνας και  σπουδών του.

-Η εκπλήρωση τουλάχιστον ενός εκ των πλειόνων στόχους του συλλόγου και η ξεχωριστή  διάκριση του σε αυτόν .

 • Η διάκριση στην μεταξύ των μελών ευγενή άμιλλα καθώς  και ο καλώς νοούμενος  υγιής ανταγωνισμός που προάγει εν γένει  τους στόχους και τους σκοπούς του συλλόγου.  

    Τα προνόμια συνίστανται στα εξής: 

 • Κάρτα μέλους η οποία δύναται να διασφαλίζει συγκεκριμένα προνόμια σε αγορές (εκπτώσεις) με τους οποίους ο σύλλογος συνάπτει ειδική  γραπτή  συμφωνία. Η κάρτα αυτή μπορεί να αφορά  α) αγορά επιστημονικών συγγραμμάτων  β) δωρεάν ή μειωμένο ποσό σε δημόσιους χώρους προβολής και θεάματος (θέατρα κινηματογράφους κτλ) β) είσοδο σε κλειστά επιστημονικά ή άλλα  συνέδρια  γ) διακεκριμένη θέση σε συνεδριάσεις ελληνικών ή αλλοδαπών  think tank.
 • Η διασφάλιση περαιτέρω σπουδών στο αντικείμενο έρευνας και μελέτης του(ς) με έξοδα και υποτροφία  του συλλόγου που αναλαμβάνει να καλύψει δωρητής  και ειδικός χορηγός που διασφαλίζεται με ευθύνη του συλλόγου.
 • Άλλα επί μέρους οφέλη που διασφαλίζονται με ευθύνη του συλλόγου και του Διοικητικού Συμβουλίου όταν ένα μέλος του διακρίνεται στην δημόσια σφαίρα  και ξεχωρίζει για την κοινωνική του πρόοδο εντός του συλλόγου ή διακρίνεται για τον έντιμο  βίο και την εν γένει πολιτεία του και γενικώς απολαμβάνει της έξωθεν καλής μαρτυρίας.         

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Τα ιδρυτικά μέλη τυγχάνουν ειδικών προνομίων και ξεχωριστής μέριμνας και φροντίδας εκ μέρους του  συνόλου των μελών  του συλλόγου  και τούτα είναι :

 • Εφόρου ζωής λαμβάνουν προσκλήσεις για όλες τις εκδηλώσεις του συλλόγου, οι ίδιοι  και τα μέλη των οικογενειών τους.
 • Διατηρούν δια βίου την κάρτα μέλους εκτός αν για κάποιο πειθαρχικό λόγο διαγραφούν ή  απολέσουν την ιδιότητα μέλους.
 • Λαμβάνουν πάντα τιμητική εξέχουσα  θέση εις όλες τις εκδηλώσεις.
 • Υπάρχει  πάντα  σχετική αντιφώνηση (αναγνώριση) για κάθε ένα έκαστον ιδρυτικό  μέλος που παρίσταται σε κάθε εκδήλωση.
 • Σε ειδικές ξεχωριστές επετειακές εκδηλώσεις τα ονόματα τους αναγράφονται σε ειδική λίστα των δημοσίων εγγράφων ή και προσκλήσεων κατά περίπτωση εκδηλώσεων.
 • Με την πάροδο 7ετίας συγκροτούνται σε αριστίδην κατ’ εκλογήν Σώμα και αποτελούν γνωμοδοτικό, εισηγητικό  και συμβουλευτικό όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου και κατά περίπτωση του συνόλου της Γενικής Συνελεύσεως  του συλλόγου.
 • Λαμβάνουν ειδική ή έκτακτη κάθε είδους (εις είδος ή εις χρήμα κάθε μορφής) φροντίδα και βοήθεια αν τυγχάνουν πρόσωπα που διαπιστωμένα  χρήζουν γενικής ή μερικής κοινωνικής ή άλλης  υποστήριξης.      

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Σε κάθε μέλος που η δραστηριότητά του είναι ενάντια στους σκοπούς του Συλλόγου  ή που εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου, διώκεται πειθαρχικά και ανάλογα με την βαρύτητα της πράξης του, επιβάλλονται οι παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις.

Α) Γραπτή επίπληξη

Β) Προσωρινή αποβολή μέχρι έναν χρόνο

Γ) Οριστική διαγραφή

Οι ποινές επιβάλλονται μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους ή του Δ.Σ., με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Η καταγγελία γίνεται έγγραφα στο Δ.Σ. το οποίο υποχρεούται να φέρει το θέμα στην επόμενη Γ.Σ. τακτική ή έκτακτη, εφόσον αυτή συγκληθεί τουλάχιστον 20 μέρες μετά την εγγραφή της καταγγελίας. Καταγγελία προτεινόμενη από το Δ.Σ. πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά του 20 μέρες πριν την Γ.Σ. Η καταγγελία και η πρόσκληση για απολογία κοινοποιείται έγγραφα από το Δ.Σ.  στο καταγγελλόμενο μέλος τουλάχιστον 10 μέρες πριν από τη Γ.Σ. Το καταγγελλόμενο μέλος δικαιούται να απολογηθεί στη Γ.Σ. γραπτά ή προφορικά και να προσκομίσει στοιχεία για την απόκρουση της καταγγελίας. Αν παραδώσει τα στοιχεία αυτά στο Δ.Σ., δικαιούται να λάβει απόδειξη.  Αν το καταγγελλόμενο μέλος δεν παρουσιαστεί στην Γ.Σ. για να απολογηθεί, η Γ.Σ. μπορεί να αναβάλλει τη συζήτηση, να επιβάλλει ποινή ή να το απαλλάξει.

Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη και θα πρέπει να μνημονεύει τόσο το άρθρο του καταστατικού, όσο και  το παράπτωμα του μέλους, αλλά και το βαθμό της υπαιτιότητας του.

Είναι δυνατή η ανάκληση της ποινής που γίνεται με την ίδια διαδικασία με αίτηση του τιμωρημένου.

Μέλος του Συλλόγου που ψευδώς κατήγγειλε άλλο μέλος με συνέπεια την τιμωρία του δευτέρου, διαγράφεται με απόφαση της Γ.Σ. Μέλος διαγράφεται και μετά από έγγραφη αίτηση του ή δήλωση αποχώρησης από το Δ.Σ.

Η εγγραφή του μέλους γίνεται μετά από αίτηση του στο Δ.Σ. το οποίο αποφασίζει ομόφωνα. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει η Γ.Σ.

Το μέλος διαγράφεται από το Δ.Σ. και όταν παύσει να πληρώνει τις συνδρομές του ή αρνείται να εξοφλήσει τις οφειλόμενες συνδρομές. Η Γ.Σ. όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά και να παρατείνει μέχρι ένα έτος την εξόφληση από το μέλος των οφειλών του.

Το μέλος διαγράφεται και όταν παύσει να συμπληρώνει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να είναι μέλος. Η διαγραφή γίνεται από το Δ.Σ. ύστερα από πρόσκληση προς το μέλος για συμπλήρωση των προϋποθέσεων.

ΑΡΘΡΟ 6

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα όργανα της διοίκησης του Συλλόγου είναι:

Α) Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Β) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Γ) Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Δ) Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ε) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 7

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα και ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Συλλόγου.

Επίσης αποφασίζει και για οποιαδήποτε ζήτημα υπαγόμενο κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί στην κρίση της μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του αριθμού των μελών του εν λόγω οργάνου, οπότε και φέρει αυτή την ευθύνη.

Tη  Γ.Σ. που γίνεται στην Αθήνα απαρτίζουν τα μέλη που  παρευρίσκονται κατά τη μέρα της σύγκλησης άσχετα από τον τόπο της κατοικίας τους. Κάθε χρόνο συγκαλείται μία ( 1 ) Τακτική Γ.Σ. το μήνα Νοέμβριο.

Η τακτική Γ.Σ. έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για:

Α) να κρίνει και εγκρίνει (ή απορρίψει) τον ετήσιο οικονομικό και γενικό  απολογισμό του Δ.Σ.

Β) να αποφασίζει για την έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς.

Γ) να εγκρίνει ή συμπληρώνει κατ’ έτος το προτεινόμενο πρόγραμμα δράσεων και πρωτοβουλιών   του συλλόγου εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των συναφών επιτροπών που συνεπικουρούν το όλον έργο του συλλόγου. 

Δ) να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Ε) να εκλέγει τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών για την διενέργεια εκλογών για ανάδειξη Δ.Σ.

ΣΤ) να εκλέγει ή διορίζει κάθε άλλη επιτροπή 

Ζ) να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού

Η) αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου 

Θ) Να παύει τα μέλη (ή μέλος ) του Δ.Σ. οποτεδήποτε

Ι) Να εκλέγει τους αντιπροσώπους για τις υπερκείμενες οργανώσεις στις οποίες ανήκει ο σύλλογος.

Κ) Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να εγκρίνει και να ψηφίζει τους εσωτερικούς κανονισμούς των τμημάτων και του Σωματείου, για την εύρυθμη λειτουργία του, κατόπιν προτάσεως και εισηγήσεως του Δ.Σ.

Η Τακτική Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. που την προκηρύσσει 20 τουλάχιστον μέρες πριν από τη διεξαγωγή της, με πρόσκληση η οποία θα φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου. Η πρόσκληση πρέπει να καθορίζει οπωσδήποτε τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα  με σαφήνεια.

Τα μέλη που δεν είναι ταμειακά εντάξει στις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σύλλογο δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση. Η τακτική Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών του Συλλόγου. Σε περίπτωση μη απαρτίας διενεργείται νέα Γ.Σ. μετά από μία εβδομάδα κατά την ίδια αντίστοιχη ημέρα στον ίδιο τόπο και χρόνο και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων. Το Δ. Σ. υποχρεούται να δημοσιεύσει αμέσως νέα σχετική ανακοίνωση και να την αποστείλει στα μέλη πριν από 5 ημέρες, εκτός αν έχει ενσωματώσει αυτή στην αρχική πρόσκληση.

Με την έναρξη της Γ. Σ. εκλέγονται ο πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος  και ο  Γραμματέας της. Μέλος του Δ. Σ. δεν μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος ή Γραμματέας της. Μη εντάξει ταμειακά μέλη δεν μετέχουν στην Γ.Σ.

Οι αποφάσεις παίρνονται με ανάταση της χειρός ή κατά περίπτωση με κάλπη σφραγισμένη που ανοίγει παρουσία όλων των μελών της Γ.Σ. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος διενεργείται καταμέτρηση. Για προσωπικά θέματα γίνεται μυστική ψηφοφορία μόνο αν ζητηθεί τέτοια και πάρει απόφαση η Γ. Σ.

Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται ρητά άλλη πλειοψηφία. Η Γ. Σ. με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αποφασίζει για την προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη.

Απόφαση ή ψήφισμα, με έννοια τιμωρίας ή μομφής, κατά μέλους απαιτεί πλειοψηφία 3/4 των παρόντων. Το θέμα αυτό χρειάζεται να είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.

Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται για σοβαρά θέματα του Συλλόγου με απόφαση του Δ.Σ., ή με έγγραφη αίτηση προς αυτό του 1/10 του συνόλου των μελών όπου και αν κατοικούν ή της Ελεγκτικής Επιτροπής. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο σε 15 μέρες το αργότερο από την απόφασή του, που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, ή από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει την έκτακτη  Γ.Σ.

Σε περίπτωση αδράνειας του Δ.Σ. η έκτακτη Γ.Σ, μπορεί να συγκληθεί απ’ ευθείας από το 1/10 των μελών ή από την Ελεγκτική Επιτροπή. Η πρόσκληση ή η αίτηση για την έκτακτη Γ.Σ. πρέπει να αναφέρει απαραίτητα τα θέματα της ημερήσια διάταξης, τόπο και χρόνο. Στην έκτακτη Γ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη τα Συλλόγου. Στην ειδική περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης Δ.Σ. έχει το δικαίωμα μέλος του Συλλόγου να υποβάλλει αίτηση στο Αρμόδιο Δικαστήριο με αίτημα να διορισθεί προσωρινή διοίκηση που θα είναι υποχρεωμένη να διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση της Απόφασης και ως τότε να διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Συλλόγου, ειδικά εκείνες που η φύση τους είναι επείγουσα.

Αποφάσεις της Γ.Σ. τακτικής ή έκτακτης που αφορούν τη διάλυση του Συλλόγου ή την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού, απαιτούν παρουσία των μισών (1/2) τουλάχιστον ταμειακά εντάξει μελών του Συλλόγου και λαμβάνονται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από μέλη του Συλλόγου ανεξαρτήτως κατοικίας. Η εκλογή του Δ.Σ. γίνεται σύμφωνα με τον εκλογικό κανονισμό  άρθρο 16 του παρόντος.

Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. καθορίζεται σε 9 τακτικά και 4 αναπληρωματικά. Τα τακτικά  μέλη του Δ.Σ. εντός 8 εργάσιμων  ημερών από την εκλογή τους συνέρχονται υποχρεωτικά υπό την προεδρία εκείνου που πήρε τις περισσότερες προτιμήσεις σε σταυρούς  και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία μεταξύ τους :

Α) τον Πρόεδρο

Β) τον  Α΄ και  Β΄ Αντιπρόεδρο

Γ) τον Γενικό Γραμματέα

Δ) τον Ταμία

Ε) τον Αναπληρωτή Γραμματέα

ΣΤ) τον Ειδικό Γραμματέα

Ζ) τον Αναπληρωτή Ταμία

Η) και τον Έφορο δημοσίων σχέσεων

Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων διενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή κατά την ανακήρυξη τους ώστε να γίνει η κατάταξη τους. Αυτός που έλαβε τις περισσότερες προτιμήσεις σε σταυρούς  στις εκλογές καλεί στην ίδια παραπάνω συνεδρίαση και το απερχόμενο Δ.Σ. να παραδώσει στο νέο προεδρείο, τα κλειδιά, τις σφραγίδες, τα βιβλία, το ταμείο και την περιουσία του Συλλόγου με πρωτόκολλο παραλαβής-παράδοσης, που υπογράφεται και από τα δύο Προεδρεία.

Το εκλογικό, στην πρωτότυπη μορφή του υλικό, φυλάσσεται στα γραφεία του Συλλόγου με την ευθύνη του Προεδρείου για έξι μήνες, διάστημα που μπορεί να εγερθεί αγωγή ακύρωσης στο αρμόδιο Δικαστήριο, κατά το άρθρο 101 του Α.Κ.

Εν συνεχεία, με την συμπλήρωση 12 μηνών το πρωτότυπο υλικό ψηφιοποιείται (δηλ σαρώνεται  ηλεκτρονικά και κρατείται σε μορφή PDF ή άλλη ψηφιακή μορφή). Φυλάσσεται σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο κατ’ έτος παραδίδεται με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής (μέσω USB / STIC or scart usb ) στην γενική εφορευτική επιτροπή με όλα τα συναφή ηλεκτρονικά αρχεία που αφορούν εκλογικές ή άλλες αρχαιρεσίες. Το πρωτότυπο υλικό (hart copy) καταστρέφεται σε ειδικό καταστροφέα παρουσία τριών μελών της γενικής εφορευτικής επιτροπής, ενός τουλάχιστον μέλους του εν ενεργεία Δ.Σ. και ενός τυχαίου δια κληρώσεως μέλους της Γενικής Συνελεύσεως που καλείται εγγράφως προς τούτο να παρίσταται.

Η ίδια διαδικασία τηρείται και ακολουθείται και για κάθε άλλη τυχόν καταστροφή εγγράφων του συλλόγου αφού πρώτα έχουν κρατηθεί σε ψηφιακή (ηλεκτρονική) μορφή και έχουν καταλλήλως αρχειοθετηθεί και φυλάσσονται από το αρμόδιο τμήμα (επιτροπή).      

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο – ενώ είναι δυνατόν να συγκληθεί και από 7 μέλη – με γνωστοποίηση γραπτή ή προφορική ή με κάθε πρόσφορο τρόπο  και μέσο συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τουλάχιστον πριν 48 ώρες και με αναφορά του τόπου, του χρόνου και των θεμάτων. Η πρόσκληση του Προέδρου και οι εισηγήσεις των θεμάτων, δημοσιεύεται αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου και κοινοποιείται στα μέλη του Δ.Σ. κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω εδάφιο. Οι προσκλήσεις για την συνεδρίαση του Δ.Σ. και οι εισηγήσεις των θεμάτων γνωστοποιούνται έγκυρα με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.

Σε έκτακτες περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που απαγορεύουν τη δια ζώσης συγκρότηση και συνεδρίαση του Δ.Σ., τότε το Δ.Σ., μπορεί να συνεδριάζει, να διαλέγεται και να ψηφίζει  και μέσω τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο ή με οποιοδήποτε άλλο τεχνολογικά πρόσφορο μέσο.

Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες, να λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του Δ.Σ. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στην πρώτη μετά τη λήψη της απόφασης τακτική συνεδρίαση.

Για συνεδρίαση του Δ.Σ. απαιτείται παρουσία 5 μελών τουλάχιστον. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την ίδια απαρτία σε 2 ημέρες. Το Δ.Σ. συνεδριάζει έκτακτα όταν το καλέσει ο Πρόεδρος ή το 1/3 από τα μέλη του, με  γραπτή αίτηση που θα υποβληθεί στον Πρόεδρο και θα κοινοποιηθεί προς όλα τα μέλη δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμέσως μετά την εκλογή τους οφείλουν να δηλώσουν στον Γενικό Γραμματέα και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Κάθε μέλος του ΔΣ. μπορεί να προτείνει με την ανάλογη γραπτή αιτιολογία  θέματα για συζήτηση. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοικτές, εκτός εάν αποφασίσει το αντίθετο το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από  αιτιολογημένη γραπτή πρόταση οποιουδήποτε μέλους του. Στις συνεδριάσεις έχει το δικαίωμα να παρίσταται οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα λόγου έχουν τα μέλη των επιτροπών και των τμημάτων καθώς και κάθε άλλο μέλος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που οι παριστάμενοι διαταράσσουν την συνεδρίαση, ο πρόεδρος μπορεί μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών του διοικητικού συμβουλίου να αποβάλλει αυτούς που προβαίνουν στη διατάραξη. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του με φανερή ψηφοφορία, εκτός από προσωπικά θέματα για τα οποία γίνεται μυστική ψηφοφορία αν ζητηθεί από το 1/3 τουλάχιστον των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος.

Αποφάσεις που παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία αναθεωρούνται μόνο με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δ.Σ.

Ομόφωνες αποφάσεις αναθεωρούνται με ομοφωνία των μελών. Αποφάσεις του Δ.Σ. αναθεωρούνται με αποφάσεις της Γ.Σ.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς συνεδριάσεις ή 5 μη συνεχείς εντός ενός έτους θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Τα παραιτούμενα ή καθαιρεθέντα μέλη του Δ.Σ. αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά με τη σειρά εκλογής τους.

Σε περίπτωση εξάντλησης των αναπληρωματικών μελών η θέση του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει κενή μέχρι πληρώσεως της.  

Το διοικητικό συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί για όσα μέλη απαιτούνται για την ύπαρξη απαρτίας του, διαφορετικά προκηρύσσεται γενική συνέλευση  με σκοπό τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου ή ζητείται διορισμός προσωρινής διοίκησης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

Το Δ.Σ. παύεται προ της λήξης της θητείας του, με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων η με πρόταση μομφής. Ειδικά σε αυτές τις  περιπτώσεις  απαιτείται απαρτία του1/2 των μελών που είναι ταμειακά εντάξει.

Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να καθαιρεθεί μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, για βαριά παράβαση των καθηκόντων του. Την πρόταση μομφής που συνεπάγεται την καθαίρεση, μπορούν να κάνουν  το 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών του Συλλόγου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σύλλογο σε κάθε Διοικητική, Δικαστική ή άλλη αρχή, υπογράφει κάθε έγγραφο του Συλλόγου  και γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου  και το συντονισμό της δράσης του.

Ο Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Συλλόγου  αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει, σε όλα του τα καθήκοντα και συνεργάζεται με αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων του Συλλόγου.

Ο Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ αναπληρώνει τον Πρόεδρο και τον Α΄ Αντιπρόεδρο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κρατάει και συνυπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, με τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο ή με τα λοιπά παρόντα μέλη του Δ.Σ. όταν λείπουν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος.

Έχει την ευθύνη των βιβλίων του Συλλόγου, πλην του Ταμείου, φυλάει τη σφραγίδα του Σωματείου και συνυπογράφει κάθε έγγραφο μαζί με τον πρόεδρο.

Ο Γενικός Γραμματέας με τον ειδικό γραμματέα  μετά  την εκλογή τους αμέσως,   ανοίγουν  τις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

 •  Ηλεκτρονικό γενικό  λογαριασμό για την επί μέρους εισερχόμενη αλληλογραφία του συλλόγου. 
 • Ένα γενικό λογαριασμό για την εξερχόμενη αλληλογραφία
 • Έναν γενικό ηλεκτρονικό λογαριασμό που απαντά στα γραπτά ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνονται εις οιανδήποτε μορφή.  
 • Ή παραλαμβάνουν τα password από την απελθούσα (απερχόμενη διοίκηση) τα οποία και ανανεώνουν άμεσα.

Τα  διακεκριμένα μέλη του Συλλόγου δηλ ο Πρόεδρος, οι δυο αντιπρόεδροι, ο ταμίας, ο Γραμματέας και ο ειδικός γραμματέας έχουν δικούς τους κεχωρισμένους, ηλεκτρονικούς λογαριασμούς (διευθύνσεις) mail .

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα  όταν εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει, σε όλα του τα καθήκοντα. Το αυτό ισχύει και για τον ειδικό γραμματέα. Τον αναπληρώνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν αυτός κωλύεται των καθηκόντων του.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ συνεπικουρεί τον Γενικό ή τον Αναπληρωτή Γραμματέα και διεκπεραιώνει τα θέματα που του ανατίθενται από τον Πρόεδρο ή το Δ.Σ. με ειδικά επικεντρωμένη ευθύνη στην ηλεκτρονική διακράτηση και αρχειοθέτηση  ψηφιακών δεδομένων, (κάθε μορφής) καθώς και τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων του συλλόγου.    

Ειδικότερα ο Ειδικός Γραμματέας, έχει την ευθύνη και τον γενικότερο συντονισμό  για την εύρυθμη λειτουργία της ηλεκτρονικής σελίδας του συλλόγου και όλων  των  social media που διατηρεί ο σύλλογος. Δηλαδή έχει τον γενικό συντονισμό και την  εν γένει μέριμνα και φροντίδα  ειδικότερα για την  καλή, σοβαρή και υπεύθυνη παρουσία του συλλόγου στον παγκόσμιο ιστοχώρο.

Ο ειδικός γραμματέας είτε αναλαμβάνει να ενημερώνει την ειδική προς τους σκοπούς του συλλόγου σελίδα στο  Face Book, twitter, Instagram e.t.c. είτε αναθέτει σε άλλο αυστηρά επιλεγμένο μέλος του συλλόγου που διαθέτει ικανές γνώσεις και γενική ή εξειδικευμένη προς τούτο μόρφωση επί των ηλεκτρονικών. Ακόμα καλύτερα αν το πρόσωπο που αναλάβει αυτή την δράση έχει στο γνωσιακό του αντικείμενο τις σπουδές επί των Η/Υ.   

Επίσης ο Ειδικός γραμματέας τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο με την αλληλογραφία (εισερχόμενα / εξερχόμενα / κάθε άλλο έγγραφο ) και παραλαμβάνει αυτό τον ηλεκτρονικό φάκελο, κάθε φορά με επίσημη παράδοση παραλαβή, παρουσία μελών του Δ.Σ, κάθε φορά, από τον προηγούμενο 

Ο ΤΑΜΙΑΣ έχει την ευθύνη του Ταμείου του Συλλόγου, τηρώντας τα αντίστοιχα βιβλία  και ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου. Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο που αφορά οικονομική διαχείριση, εκτός από τις αποδείξεις εισπράξεως συνδρομών τις οποίες υπογράφει μόνος του.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ αναπληρώνει τον Ταμία όταν εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει, σε όλα του τα καθήκοντα.

Ο ΕΦΟΡΟΣ δημοσίων σχέσεων φροντίζει για την καλή οργάνωση των διαφόρων εκδηλώσεων και γενικά έχει την ευθύνη των δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου.

Η θητεία του Δ.Σ. είναι Τριετής  και αρχίζει από την ανακήρυξη του.

Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μετά από πρόταση μομφής του 1/5 των μελών του Συλλόγου μπορεί να καθαιρεθεί για βαρεία παράβαση των καθηκόντων του, από την γενική συνέλευση με σχετική απόφαση της. Η απόφαση της Γ.Σ. λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Αφαίρεση αξιώματος μέλους Δ.Σ. την αποφασίζει το Δ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, συνυπολογιζομένων επί της πλήρους αριθμητικής του συγκρότησης. Το θέμα αυτό ως διαδικαστικό δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ειδικότερα,  στα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου την φροντίδα και την μέριμνα εκτός από την χρηστή διοίκηση του συλλόγου είναι και οι εξής επί μέρους αρμοδιότητες:

 1. Η κατάρτιση γενικού πλάνου δράσεων κατ έτος και η υποβολή  του προς έγκριση ( συμπλήρωση / επαύξηση)  στην Γενική Συνέλευση.
 2. Η κατάρτιση γενικού προϋπολογισμού εσόδων  / εξόδων.
 3. Η περαιτέρω δημόσια εικόνα, πρόοδος  και προβολή του συλλόγου στην  δημόσια σφαίρα, εντός και εκτός Ελλάδος.
 4. Η σύναψη επί μέρους συμφωνιών με τρίτους φορείς, εντός και εκτός Ελλάδος,  που έχουν ως γενικό πρόταγμα τους το ευρύτερο πλαίσιο στόχων και σκοπών που καλείται να υπηρετεί από ιδρύσεως και συστάσεως του ο σύλλογος.  

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη, ανεξάρτητα από τον τόπο που κατοικούν. Η εκλογή της Ελεγκτικής Επιτροπής γίνεται σύμφωνα με τον εκλογικό κανονισμό άρθρο 16 του παρόντος. Η θητεία της είναι ίση με τη θητεία του Δ.Σ. Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί το διαχειριστικό και ταμειακό έλεγχο του Δ.Σ. και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις σε κάθε τακτική Γενική Συνέλευση ή όποτε κριθεί απαραίτητο όπως σε έκτακτη γενική συνέλευση. Οι εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής τηρούνται σε ειδικό βιβλίο εκθέσεων της. Οι υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή για την Εφορευτική Επιτροπή. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεπικουρείται στο έργο της, εάν το κρίνει σκόπιμο από λογιστή ή φοροτεχνικό ή ορκωτό λογιστή.

                                       ΑΡΘΡΟ 10

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Η επιτροπή εισαγωγής και εγγραφής νέων μελών είναι 5μελής και μόνον αποκλειστικό έργο  έχει την εισαγωγή και εγγραφή νέων μελών στον σύλλογο. Συγκροτείται και εκλέγεται από την τακτική γενική συνέλευση. Αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και δύο μέλη.

Η Επιτροπή εισαγωγής και εγγραφής νέων μελών, λόγω της σπουδαιότητας της  είναι ουσιαστικής, καθοριστικής και αποφασιστικής  σημασίας για την γενική πρόοδο, εξέλιξη  και ευημερία του συλλόγου, για αυτό και προηγείται των λοιπών  επιτροπών στην σύσταση και εκλογή της με την πρώτη γενική συνέλευση. Η θητεία της είναι ίση με τη θητεία του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγεται ή διορίζεται από την Γενική Συνέλευση. Τον διορισμό ή την εκλογή του επικυρώνει το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική συνεδρίαση και με μοναδικό  θέμα στην ημερήσια διάταξη. Δεν αποτελεί παράλληλο κέντρο διοίκησης ή συνδιοίκησης με το εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση Διοικητικό Συμβούλιο.

Απαρτίζεται κατά μείζονα λόγο από πανεπιστημιακούς. Αποτελείται από έντεκα (11) ισότιμα και ισόκυρα μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Μέλη του επιστημονικού Συμβουλίου δεν μπορούν να γίνουν μη μέλη του Διεπιστημονικού Κέντρου.

Αποκλειστική και μοναδική αρμοδιότητα του, είναι:

Η εισήγηση και επιμέλεια της οργάνωσης επιστημονικών διεθνών ή και εθνικού (τοπικού και περιφερειακού) ανά την Μητροπολιτική Ελλάδα χαρακτήρα, συνεδρίων, ημερίδων κλπ. Η σε επιστημονικό επίπεδο μέριμνα, φροντίδα και προετοιμασία τακτικών ή έκτακτων επιστημονικών  ημερίδων, και διεθνών ή τοπικών επιχώριων  συνεδρίων.

Η εισήγηση, επιμέλεια και σύνθεση αυτοτελών επιστημονικών επιτροπών αποκλειστικά εν όψει συνεδρίων, ημερίδων, εκδόσεων, εκτάκτων επιστημονικού χαρακτήρα εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών επιστημονικού περιεχομένου. Η λειτουργία τους παύει με την ολοκλήρωση του σκοπού τους.

Η εισήγηση και έγκριση συγκεκριμένων εξειδικευμένων των επιμέρους τμημάτων του κέντρου αναλύσεων, εργασιών προς δημοσίευση, προτάσεων προς υλοποίηση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων κλπ.

Η συγκρότηση, κατάρτιση και ολοκλήρωση των επί μέρους επιστημονικών τμημάτων και πλαισίωση τους κατά το μέτρο του δυνατού εξ επιλογής εκ των καλυτέρων προτάσσοντας τους Άριστους.

Η επιστημονική επιμέλεια για την έκδοση βιβλίων και επιστημονικών εργασιών αποκλειστικώς από το Διεπιστημονικό Κέντρο.

Η επιμέλεια της ετήσιας έκθεσης του Διεπιστημονικού Κέντρου που περιλαμβάνει και τις αναλύσεις, τα άρθρα και τις επιμέρους εργασίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Η σύνταξη ετησίων ή εξαμηνιαίων ή εκτάκτων επιστημονικών εκθέσεων για επιμέρους θέματα του Συλλόγου εφόσον του ζητηθούν από το Δ.Σ. 

Η προετοιμασία και προγύμναση αποκλειστικώς μελών του Συλλόγου που αιτούνται υποτροφιών για την συμπλήρωση των σπουδών και της επιμορφώσεως τους. Εισηγείται, ελέγχει τα προσόντα, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια και εγκρίνει τυχόν προτάσεις του Δ.Σ. για τα μέλη του Συλλόγου που αδυνατούν να καλύψουν τα νενομισμένα δίδακτρα των σπουδών τους.   

Δύναται να εισηγείται την επιμέρους συνεργασία αποκλειστικώς και μόνον με αντίστοιχα επιστημονικά  κέντρα, τμήματα πανεπιστημιακών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Δύναται να προτείνει τη συνεργασία ή την αυτόνομη ίδρυση στην αλλοδαπή με φορείς που συμπλέουν, ταυτίζονται και εναρμονίζονται με το καταστατικό του Συλλόγου.

Κάθε πράξη, πρωτοβουλία, ανακοίνωση ή τυχόν άλλη ανάληψη  δραστηριότητας  τυγχάνει της  προεγκρίσεως του Δ.Σ.

Κάθε δαπάνη προεγκρίνεται από το Δ.Σ. και την  αρμόδια οικονομική επιτροπή.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο υποβάλλει κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση μέσω του Δ.Σ., έκθεση πεπραγμένων.                

Το Επιστημονικό Συμβούλιο, μπορεί να συνεδριάζει, να διαλέγεται και να ψηφίζει και μέσω τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο ή με οποιοδήποτε άλλο τεχνολογικά πρόσφορο μέσο, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η δια ζώσης συνεδρίαση.

Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διάρθρωση και λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου αναφέρονται στις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 12

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη σύσταση επιτροπών ή γραφείων (π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής επί μέρους τμήματα που εργάζονται ως αυτοτελείς επιτροπές  δηλ:  1)Επιτροπή (ή γραφείο ) γενικού συντονισμού δράσεων 2)Επιτροπή (ή γραφείο) τύπου & δημοσίων σχέσεων 3) Επιτροπή (ή γραφείο ) διεθνών σχέσεων 4)Επιτροπή (ή γραφείο )  κοινωνικής ευθύνης 5) Επιτροπή (ή γραφείο ανάπτυξης 6)Επιτροπή (ή γραφείο ) προβολής & προώθησης 7)Επιτροπή (ή γραφείο ) κοινωνικών δικτύων κ.λ.π. 8)Επιτροπή ( ή γραφείο ) προτάσεων βελτίωσης του συλλόγου 9)Επιτροπή ( ή γραφείο) διερεύνησης προγραμμάτων 10)Επιτροπή (ή γραφείο ) οικονομικών πόρων 10) Επιτροπή ( ή γραφείο ) εγγραφής νέων μελών .    

Επίσης άλλες επί μέρους  επιτροπές ανάλογα με τις κατά περίπτωση  ανάγκες του Συλλόγου, μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή οποιουδήποτε μέλους. Το διοικητικό συμβούλιο ασκεί τον αποφασιστικό έλεγχο της δουλειάς των επιτροπών και των γραφείων και ευθύνεται απέναντι στη γενική συνέλευση. Ειδικά όσο αφορά σε επιτροπές για καθαρά τεχνικά θέματα, αυτές μπορεί να τις διορίσει το διοικητικό συμβούλιο, εκτός εάν πρόκειται για σοβαρό οικονομικό θέμα, οπότε χρειάζεται η έγκριση της γενικής συνέλευσης.

Τα καθήκοντα κάθε Επιτροπής (ή γραφείου), το περιεχόμενο και ζητήματα που άπτονται  του κάθε επιστημονικού τμήματος, επίσης   ο  κώδικας δεοντολογίας και συμπεριφοράς των μελών, καθώς  και άλλα ζητήματα συναφή με τον τρόπο άσκησης της διοίκησης, κτλ  περιγράφονται αναλυτικά  στον εσωτερικό κανονισμό που καταρτίζει η ειδική προς τούτο επιτροπή που συγκροτεί  με ευθύνη του το Δ.Σ. και φέρνει προς έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ειδικότερα συστήνεται ειδική τριμελής επιτροπή που θα ονομάζεται επιτροπή εκτελεστικής γραμματείας. Θα απαρτίζεται από τους   εκάστοτε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. Η θητεία της θα είναι τριετής και θα αρχίζει από την εκλογή του εκάστοτε Δ.Σ. Έργο της επιτροπής εκτελεστικής γραμματείας, θα είναι η υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου στο έργο του για λόγους ευελιξίας στην εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., και η ενασχόληση με λειτουργικά θέματα του Συλλόγου. Η επιτροπή αυτή κατόπιν σχετικής ειδικής εξουσιοδότησης και ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκαθιστά το Διοικητικό Συμβούλιο στα θέματα που της αναθέτει προς διεκπεραίωση το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η επιτροπή εκτελεστικής γραμματείας, μπορεί να συνεδριάζει, να διαλέγεται και να ψηφίζει  και μέσω τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο ή με οποιοδήποτε άλλο τεχνολογικά πρόσφορο μέσο.

 

ΑΡΘΡΟ 14

Η ιδιότητα του μέλους στα όργανα της διοίκησης του Συλλόγου ήτοι:

στο διοικητικό συμβούλιο, στην εκτελεστική γραμματεία, στην ελεγκτική επιτροπή,  στο επιστημονικό συμβούλιο και στα  επιστημονικά τμήματα είναι τιμητική και άμισθη.  Κατ’ εξαίρεση στα μέλη των παραπάνω οργάνων  επιτρέπεται όταν μετακινούνται εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στον Σύλλογο, να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

Επίσης απαγορεύεται ο Σύλλογος να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη των παραπάνω οργάνων, με τις συζύγους, τα τέκνα,  τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3οΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΤΟΜΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 15

Ο Σύλλογος διαιρείται σε 15 επιστημονικά τμήματα (τομείς) :

Τομέας Μελέτης πληθυσμιακής σύνθεσης ( Δημογραφικό )

Τομέας Έρευνας και μελέτης Εθνικών Ζητημάτων

Τομέας Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών

Τομέας Παιδείας, Ιστορίας  & Ελληνικού Πολιτισμού

Τομέας Γραμμάτων Τεχνών & Φιλοσοφίας 

Τομέας Πολιτικών & Διεθνών  Επιστημών

Τομέας Γεωοικονομίας Γεωπολιτικής

Τομέας Περιβάλλοντος & Φυσικών Επιστήμων

Τομέας Ενέργειας & Ανανεώσιμων πηγών

Τομέας Μηχανικής, Έρευνας & Τεχνολογίας

Τομέας Ιατρικής Πρόληψης και Υγείας

Τομέας Γενικών  Οικονομικών

Τομέας Επενδύσεων, Ναυτιλίας  και Επιχειρηματικότητας

Τομέας Προηγμένης  Τεχνολογίας-Νανοτεχνολογίας

Τομέας Γενικών Κοινωνικών & Οικονομικών Μελετών     

Στα τμήματα αυτά μελετώνται και επεξεργάζονται οι υποβαλλόμενες προς το Σύλλογο προτάσεις επί αντικειμένων σχετικών προς κάθε έκαστο κλάδο. Κατόπιν ανακοινώνονται πληροφορίες και γνωμοδοτήσεις που αφορούν σε επιστημονικά και κοινωνικά ζητήματα, εξαιρουμένων των οπωσδήποτε σχετιζομένων προς την ενεργό πολιτική και τους πολιτευτές.

Κάθε τμήμα αποτελείται από μέλη του Συλλόγου, όσα επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό κατόπιν σχετικής δήλωσης προς το Δ.Σ. του Συλλόγου καθώς και  από πρόσωπα εκτός του Συλλόγου τα οποία προηγουμένως έχει εγκρίνει το Προεδρείο του τμήματος. Τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τις αρχαιρεσίες του τμήματος ούτε είναι εκλέξιμοι.

Κάθε τμήμα διευθύνεται από Προεδρείο αποτελούμενο από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα, οι οποίοι εκλέγονται από τα μέλη του Συλλόγου που συμμετέχουν στο τμήμα με απλή πλειοψηφία για τρία έτη.

Κάθε τμήμα οργανώνει τα θέματα της εσωτερικής του υπηρεσίας και λειτουργίας με σχετικό εσωτερικό κανονισμό.

Τα τμήματα μπορούν να συνεδριάζουν, να διαλέγονται και να ψηφίζουν  και μέσω τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο ή με οποιοδήποτε άλλο τεχνολογικά πρόσφορο μέσο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Οι εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται στην Αθήνα με μυστική ψηφοφορία, αμέσως μετά το πέρας  της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και στον ίδιο χώρο, κάθε τρίτο Νοέμβριο ή κάθε φορά που προκηρύσσονται, σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα του παρόντος καταστατικού.

Δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα μέλη που είναι ταμειακά εντάξει μέχρι και την ημέρα των εκλογών. Τις εκλογές διενεργεί τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, τα οποία δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου, αποτελούνται από μέλη του Συλλόγου ανεξάρτητα από τον τόπο που κατοικούν. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ορισθούν έως και τρία μέλη αναπληρωματικά για την Εφορευτική Επιτροπή.

Της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει ο πρόεδρος της ο οποίος εκλέγεται από τα τακτικά μέλη της με μυστική ψηφοφορία. Αν στην ψηφοφορία δεν εκλεγεί πρόεδρος, προεδρεύει ο μεγαλύτερος.

Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από το Δ.Σ. τον εκλογικό  κατάλογο που περιλαμβάνει τα τακτοποιημένα ταμειακά μέλη, μεριμνά για κάθε σχετικό με τις αρχαιρεσίες ζήτημα και έχει ως έργο:

Α) Την επίσημη ανακοίνωση προς τα μέλη του Συλλόγου του καταλόγου των υποψηφίων για τα όργανα του Σωματείου, που έχουν υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας.

Β) Μεριμνά για την έκδοση επαρκών ψηφοδελτίων για τη διεξαγωγή των εκλογών. Τα ψηφοδέλτια είναι κοινά και αναφέρουν κατά σειρά και αλφαβητικά τους υποψήφιους για το Δ. Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή.

Γ) Φροντίζει για την ύπαρξη κατάλληλης κάλπης, την οποία ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής προ της έναρξης της ψηφοφορίας ελέγχει αν είναι κενή και σφραγίζει με τη σφραγίδα του Συλλόγου.

Δ) Κατά τη διάρκεια των εκλογών συντάσσει κατάλογο των μελών που ψηφίζουν, τον οποίο μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ. παραδίδει στο Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου.

Ε) Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας διενεργεί τη διαλογή των ψήφων . Τη διαλογή και σε απόσταση από την Εφορευτική Επιτροπή μπορούν να παρακολουθήσουν και άλλα μέλη του Συλλόγου.

Η Εφορευτική Επιτροπή μετά το πέρας της διαλογής των Ψηφοδελτίων ανακοινώνει επίσημα τα αποτελέσματα.

Αν κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι για τα όργανα του Συλλόγου ισοψηφήσουν, η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του Υποψήφιου που θα καταλάβει τη θέση στο όργανο.

Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών υποβάλλονται μόνο στη διάρκεια της ψηφοφορίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ένσταση να είναι γραπτή. Με την υποβολή της ένστασης η Εφορευτική Επιτροπή διακόπτει αμέσως την ψηφοφορία και επιλαμβάνεται της ένστασης.

Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί ειδικό βιβλίο πρακτικών στο οποίο γράφεται ο αριθμός των μελών που ψήφισαν, τα αποτελέσματα των εκλογών, ενστάσεις και αποφάσεις για αυτές, το οποίο και παραδίδει στο νέο Δ.Σ.

Οι εκλογές όπως και η Τακτική Γενική Συνέλευση διεξάγονται μέσα στο χρονικό όριο και στον τόπο που ορίζει η πρόσκληση. Προκηρύσσονται από το Δ.Σ. 20 τουλάχιστον μέρες πριν από τη διεξαγωγή τους. Η πρόσκληση πρέπει να φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου.

Σε περίπτωση που οι εκλογές ματαιωθούν για οποιοδήποτε λόγο διεξάγονται εντός δέκα ημερών από την ημέρα της ματαίωσής τους. Το Δ.Σ. πρέπει να δημοσιεύσει νέα ανακοίνωση εκτός και αν έχει ενσωματώσει αυτή στην αρχική πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγράφεται στην πρόσκληση ο ακριβής χρόνος και τόπος διεξαγωγής των εκλογών.

 Η απουσία τακτικών ή αναπληρωματικών μελών της Εφορευτικής Επιτροπής δεν αποτελεί λόγο ματαίωσης των εκλογών, αν παρίσταται έστω και ένα μέλος της τακτικό ή αναπληρωματικό, το οποίο βοηθείται από δύο άλλα τακτικά μέλη του Συλλόγου της εκλογής του.

Η προτίμηση των υποψηφίων γίνεται με σημείωση σταυρού στο όνομα τους. Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να προτιμήσει μέχρι εννέα υποψήφιους  για το Δ. Σ. και μέχρι τρεις για την Ελεγκτική Επιτροπή.

Αν υπάρχουν περισσότεροι από εννέα ή τρεις σταυροί αντίστοιχα το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και διαγράφονται με κλήρο οι επιπλέον σταυροί.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Στην περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση αρχαιρεσιών με φυσική παρουσία, παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη που το επιθυμούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία δι’ αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα πριν από τη συνέλευση. Τα  θέματα και τα ψηφοδέλτια διατίθενται προς συμπλήρωση στην έδρα του Συλλόγου ή αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ενδιαφερόμενων ψηφοφόρων του Συλλόγου.

2. Τα μέλη που ψηφίζουν δι’ αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από το Σύλλογο το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.

3. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο Σύλλογος υιοθετεί διαδικασίες για την συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

 4.Η Επιστολική  ψήφος θα περιέχεται σε σφραγισμένο φάκελο. Ο φάκελος αυτός υποχρεωτικά πριν από την έναρξη της εκλογικής γενικής συνέλευσης θα πρέπει να περιέλθει στα χέρια του Προέδρου του Δ.Σ. ή στα χέρια ειδικής προς τούτο οριζόμενης επιτροπής, (24) ώρες πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, συντασσομένου προς το σκοπό αυτό σχετικού  πρωτοκόλλου, παραλαβής φακέλων, στο οποίο θα αναγράφονται απαραιτήτως ο αριθμός του φακέλου και η ημερομηνία λήψης του, τα ονόματα και οι διευθύνσεις όσων έχουν επιλέξει αυτό τον τρόπο της συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία. Οι φάκελοι αυτοί παραδίδονται στην εφορευτική επιτροπή σφραγισμένοι, αριθμημένοι  και υπογεγραμμένοι από τους παραλαμβάνοντας αυτούς και προσμετρούνται κανονικά στην εκλογική διαδικασία. Την ευθύνη της αποσφράγισης του φακέλου, της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων και της καταχώρησης των ψήφων φέρει η εφορευτική επιτροπή η οποία λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να τηρηθεί η μυστικότητα της ψήφου.    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

ΔΩΡΗΤΕΣ –ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ –ΠΟΡΟΙ- ΒΙΒΛΙΑ

ΑΡΘΡΟ 18

Η Γ.Σ. με απλή πλειοψηφία των παρόντων μπορεί να ανακηρύξει ως δωρητές άτομα που προσφέρουν με οποιοδήποτε τρόπο χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία στο Σύλλογο για την εκπλήρωση των σκοπών του.

Ανάλογα με το ύψος της προσφοράς, η γενική συνέλευση ανακηρύσσει και απονέμει τον τίτλο του : Χορηγού, Μέγα Χορηγού, Μεγάλου Χορηγού, Χρυσού Χορηγού, Ασημένιου Χορηγού, Πλατινένιου Χορηγού, Δωρητή, Μεγάλου Δωρητή, Υποστηρικτή, Φίλου.

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου η δωρεά είναι ιδιαίτερα μεγάλη, τότε τιμητικά η γενική συνέλευση μπορεί να απονείμει τους τίτλους του Ευεργέτη, Μεγάλου Ευεργέτη και Μέγιστου Ευεργέτη.

Οι δωρεές γίνονται μόνο επώνυμα και απαγορεύονται οι δωρεές υπό όρους. Οι κληρονομιές προς το Σύλλογο γίνονται πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής.

ΑΡΘΡΟ 19

Οι πόροι του Συλλόγου είναι:

Α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών, β) οι ετήσιες συνδρομές, γ) οι ειδικές {έκτακτες} εισφορές των μελών, δ) δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ε) χορηγίες  στ) κληρονομιές και επιχορηγήσεις από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή το Δημόσιο, ζ) εισπράξεις από την διενέργεια εορτών, εκδρομών, παραστάσεων, λαχειοφόρων αγορών, έκδοσης εντύπων ή λευκωμάτων,   η) τα έσοδα από την εκμετάλλευση  τυχόν αποκτηθείσας περιουσίας του Συλλόγου θ) και κάθε  άλλο έκτακτο έσοδο του Συλλόγου. 

Το ποσό της ετήσιας συνδρομής, του δικαιώματος εγγραφής και κάθε τυχόν ειδικής εισφοράς καθορίζεται από τη Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ., χωρίς όμως αναδρομικότητα. 

 

ΑΡΘΡΟ 20

Η Διοίκηση του Συλλόγου  τηρεί τα παρακάτω βιβλία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:

Α) Μητρώο εγγραφής των μελών του Συλλόγου  όπου σημειώνεται και ο τόπος κατοικίας τους.

Β) Κατάσταση καταβολής δικαιώματος εγγραφής και συνδρομής των μελών .

Γ) Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης

Δ) Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Ε) Βιβλίο περιουσίας και άλλων πόρων του Συλλόγου, δηλ. κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές κ.λ.π.

ΣΤ) Βιβλιάριο καταθέσεων σε Τράπεζα

Ζ) Βιβλίο συγκεντρώσεως εσόδων και εξόδων του Συλλόγου

Η) Διπλότυπα εισπράξεων κάθε παροχής προς τον Σύλλογο

Θ) Βιβλίο Εκθέσεων Ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Ι) Βιβλίο πρακτικών εφορευτικής επιτροπής

Κ) Βιβλίο αλληλογραφίας εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ –ΔΙΑΛΥΣΗ

ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 21

Το παρόν καταστατικό τροποποιείται με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με πρόταση είκοσι μελών και ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 7 εδάφ. τελευταίο του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 22

Με απόφαση της Γ.Σ. των μελών που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 εδάφ. τελευταίο του παρόντος, διαλύεται ο Σύλλογος. Ο Σύλλογος επίσης διαλύεται  εάν ο αριθμός των μελών κατέλθει κάτω από το νόμιμο όριο κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε μέλους που θα υποβληθεί στο αρμόδιο Δικαστήριο.

ΑΡΘΡΟ 23

Αν διαλυθεί ο Σύλλογος η περιουσία του περιέρχεται στο Δημόσιο με σκοπό να πραγματοποιηθούν κοινωφελή έργα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24

Το Δ.Σ. προτείνει και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, τους εσωτερικούς κανονισμούς των τμημάτων και του Συλλόγου. Οι εσωτερικοί κανονισμοί σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υπερτερούν των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και του νόμου.

Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών, τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τη Νομοθεσία περί Σωματείων.

ΑΡΘΡΟ 25

Το καταστατικό τούτο, αποτελούμενο από 25 άρθρα διαβάστηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο του από τα Ιδρυτικά Μέλη στις 25 Οκτωβρίου 2020. Το καταστατικό θα ισχύει από την καταχώρισή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου.

ΑΘΗΝΑ 25 Οκτωβρίου 2020

ΤΑ ΜΕΛΗ


ARTICLES OF ASSOCIATION OF INTERDISCIPLINARY CENTER OF RESEARCH & STUDIES OF ECUMENICAL HELLENISM: IOANNIS KAPODISTRIAS

Preamble

The primary goal of all the actions of the Center is the cultivation and development of national, historical and cultural consciousness beyond partisan strategies or group affiliations and personal aspirations that have been an obstacle to the progress of research, the promotion of Hellenism and the development of the country. The staffing of the Center by people who will be inspired by the principles and values of our dual Greek-Orthodox culture and who will prioritize these as the highest aims of all its activities for the transmission of all the moral and spiritual virtues of Hellenism to new generations inside and outside Greece is a necessary condition and guarantee of its high statutory mission.

The Center is called and assumes the responsibility to offer opportunities for further education to young people with will, intention and ability to promote the scientific research in all fields with appropriate financial support, as well as to highlight the best of the best, the excellent, proposing from the capable the most capable minds of the country, so as to stop the bleeding migration of our youth.

The first Governor, ethnarch and founder of the modern state of Greece, Ioannis Kapodistrias, inspires us with his virtues and selfless devotion to national and social progress, guides and invites the new generations to the traditional values of Romiosini and Orthodoxy for a universal mobilization and dynamic storage of ideas and visions in combination with the great Values of historical Hellenism, where with parallel scientific and cultural actions, can act as dynamic lever for spiritual revival of our Nation based on the triptych ecumenical culture- economic development- defence power = SPIRITUAL RESTRUCTION OF HELLENISM.

Against the latent political privacy that represents the interests of the elite, against localism and globalization, which, as an economic component of societies, alienates the national development, which focuses on the humanistic education and respect for human personality as Against the latent political privacy that represents the interests of the elite, against localism and globalization, which, as the economic component of societies, alienates national development, which focuses on humanistic education and respect for human personality as an inherent value of our culture, the Center and its members, separately and collectively, are obliged to comply with this Articles of Association as the quintessence of its structured intervention in the Society, the People and the Nation.

Chapter 1

ESTABLISHMENT – NAME – PURPOSE – MEANS – MISSION

Article 1

A Scientific – Educational – Cultural and Intercultural Association is established under the name INTERDISCIPLINARY CENTER OF RESEARCH & STUDIES OF ECUMENICAL HELLENISM: IOANNIS KAPODISTRIAS (The full registered name of the Association translated into English is “INTERDISCIPLINARY CENTER OF RESEARCH & STUDIES OF ECUMENICAL HELLENISM: IOANNIS KAPODISTRIAS” The official English name of the Association is “INTERDISCIPLINARY CENTER OF RESEARCH & STUDIES OF ECUMENICAL HELLENISM: IOANNIS KAPODISTRIAS”), based in Athens.

The Association must have its own large circular seal, which in the first circle will bear the name of the Association, in the second circle an olive branch that crosses and, in the middle, a schematic three-dimensional representation of the figure of Governor Ioannis Kapodistrias and below this form again in semicircle the inscription: ETHNARCHIS Kyr IOANNIS KAPODISTRIAS, 1776 -1831 First Governor of Modern Greece.

Article 2

The Association’s purpose is the scientific research expanded in every scientific field. In particular, educational, cultural and the general connection of Metropolitan Greece with the corresponding communities of Greeks around the world and the local scientific communities as institutions or as individually recognized high prestige and well-known Personalities of Sciences who excel, have been distinguished and stand out. In particular, (the Association) collectively, advises and consults and systematically seeks, setting as basic primary goals what is mentioned in this Articles of Association, i.e. works and sets as its Mission and Work to edit and promote:

 1. The emergence of the timeless characteristics of the Greek idiosyncrasy. Through its actions, the deepening of the relations between metropolitan Greece and Greek communities abroad is sought. It also aims at the preservation and dissemination of the Greek language, both as a unifying element of the Greeks everywhere, as well as as a language code of unique expressive completeness with universal resonance.
 2. The cultivation of the new generations with the aim of the more active and co-formation participation of Greece in the European and international becoming. The reorganization of the educational, political, social and economic field in order to ensure, continue and perpetuate Hellenism, as a distinct way of organizing collective life and the Greek Communities scattered throughout the universe.
 3. 1) The strengthening of the relations of the members of the Association who live all over Greece or abroad, the development of mutual respect between them through various spiritual, philosophical and cultural events. 2) The cultivation and development among the members of the Association of a spirit of solidarity, cooperation, cooperation and mutual aid. 3) The contribution to the moral, spiritual, cultural and social development of its members. 4) The involvement of the members on the scientific problems by scientific field, but also the partial involvement and scientific friction with the material, social, moral, cultural issues of the Greek world. 5) The spread of philosophy and Greek culture in general. 6) The participation in federations of other associations with related goals and objectives, of Greece or of the Greeks of the Diaspora in general. 7) The moral and material support in movements of spiritual, philosophical, cultural, humanitarian and social content of local or general interest. 8) The preservation and promotion of the spiritual, philosophical and cultural tradition of Hellenism and Orthodoxy in general. 9) The establishment of free exchange of scientific knowledge, information and free circulation of social, political and philosophical ideas.
 4. The purpose of the Association is also the promotion and promotion of the timeless values ​​of the dual Greek Orthodox culture, through multiple actions, for the systematic, in work and deed, cultivation of intercollegiate historical and social national memory, with a permanent and central timeless goal, from generation to generation, the national awakening and vigilance but also education of the Greek citizens, and the Greeks in the Nation and national consciousness throughout the world, based on the above goals, purposes, high moral values and higher ideals that the Association is called to serve over time as a legal entity and intercollegiate scientific entity, but also personally each of its members.

The main goal of the Association is: the deepening, in terms of interaction of the relations of metropolitan Greece and the expatriate organizations of the Greek Diaspora in the dissemination of the Greek language and our cultural, moral and traditional values as unifying spiritual components of the- regardless religion or Christian Doctrine- Orthodox in their majority, Greeks in the Nation and historical national consciousness, Consciousness.

 • The promotion of the Education of the Great Spiritual Stature of Greek Culture but also of the Fathers of Ecumenical Orthodoxy, of Romanism in general as well as of the Greek Language in particular in its time (ancient-Byzantine-modern Greek-spoken), with appropriate targeted special actions, such as the establishment of academic chairs of Greek culture and other related sciences in the Universities of third countries, as well as the organization of annual conferences, workshops, book and magazine publications, the production of historical and scientific documentaries and any other action suitable for achieving these goals and with the parallel use of every possible conventional or high technology of every field and science.

Lastly, the Association makes as its highest general mission and project the promotion of the humanistic character of the Ecumenical Greek & Orthodox Byzantine Culture, the development of the National Collective Historical Memory and Social Consciousness.

Article 3

Means: The means to achieve the goals are:

 1. 1) The development of any kind of scientific, educational, cultural and humanitarian activity, with lectures, seminars, publications, scientific events, cultural events, etc.

2) The financing of activities and projects that promote the purposes of the Association.

3) The establishment and operation of a scientific-educational-cultural center with various departments (library, reading room, common room, etc.).

4) The announcement of competitions related to the purposes of the Association with prizes and awards, as well as the moral and material awarding of individuals.

5) The constant contact of the members of the Association with the people in the context of the popularization and transfer of scientific knowledge and achievements.

6) The setting-up of working groups, study committees, technical committees, supervisory committees, etc.

7) Any legal means, following a decision of the Board of Directors or the General Meeting, as provided by this Articles of Association.

8) The Association can establish branches, at home and abroad, adapting their legal status to the national (by country) state local legislation without, however, deviating from the basic Principles and Ethical Values and especially with major priority, the same goals and the same purposes with the metropolitan center in Greece and the specially established scientific association.

 • 1) Research, study and analysis of the issues related to the purpose of the Association, in order to be proposed appropriate actions and measures, for the benefit of national and, where appropriate, geopolitical and geoeconomic interests, for the functioning of the state in the context of European integration and of Euro-Atlantic institutions and structures. The Association, beyond its members, may also entrust to independent experts, academics and / or specialized professionals both internally and externally, the conduct of research, for its benefit.

All the research are assigned, under the responsibility of the Board of Directors following a public open competition and its announcing a) on the Association’s website, b) on the Internet on special websites for this purpose, c) their publication in the subject and scientific object for research and study, as the case may be, public higher or higher university (public or private) school in Greece or in the Greek Scientific and Academic, University community outside Greece.

2) Participation in national, international, European and transnational, collaborations and networks. In this context, the relevant cooperation is recommended, at home and abroad, with government agencies, with the academic community, as well as with related private Institutions.

3) Provision to public or private bodies of the internal and / or foreign, of the evaluations and suggestions that arise in each case from the analysis of the issues that refer to the purpose of the Association.

4) Promotion of the positions of the Association through lectures, seminars, conferences, workshops, symposia, announcements in print and electronic press. In addition, the Association may maintain its own magazine and website, publish printed newsletters, and any other (electronic or similar) form of newsletter. The magazine of the Association can be provided to desired subscribers (non-members), for a fee.

5) Creation of an appropriate documentation infrastructure, by creating a relevant database from the domestic and international bibliography and articles of the printed and electronic press, in order to serve the purposes of the Association.

6) Establishment and maintenance of other offices, in addition to the headquarters, inside or outside the Greek territory, establishment of branches or offices in other countries of Europe, USA or other continents or under the clear conditions provided in Chapter 1, Article 8, paragraph 8.

7) Advertising / promotion in the public sphere of the project and the initiatives of the Association.

8) Creation / Participation in funding programs / co-financing of scholarships, and other actions related to the fulfilment of the purposes of the Association.

9) Organization of scientific and informational events and participation in scientific, research programs, or publication of scientific papers and information, or participation in international transnational conferences or meetings of scientific, technical and social interest. In general, the organization of gatherings, banquets, speeches, conferences, workshops, meetings, excursions and all kinds of social events, as well as the publication, circulation and distribution of information material related to the purposes of the Association.

10) To develop the economic action necessary for the fulfilment of its purposes and in particular, to acquire in exchange the ownership, prefecture, possession or use of movable and immovable property, to conclude loans, to accept donations, sponsorships, subsidies, inheritances and legacies, but the latter under benefit of inventory. In general, to conclude all kinds of contracts (eg donations and purchases of movable and immovable property, project contracts, loan and deposit agreements, leases of all kinds of movable and immovable property, exchanges, etc.).

11) To financially utilize its property acquired in time, to invest its monetary reserves, to exchange or lease its assets.

12) To represent any Institute or any kind of body or legal entity of non-profit character, domestic or foreign with same or similar purpose.

13) To hire, for the implementation of its purposes, extraordinary staff, with contracts of any kind (employment contract, service contract or project hire or staff hire, etc.), to assign studies or projects to natural or legal persons under Private Law, etc.

14) To determine the amount and manner of payment of the subscription and other financial charges of its members.

15) To apply, implement and participate in all kinds of programs and fundings of the Communities, Municipalities, Regions, of the Greek State in general, the European Union, other countries friendly to the goals and objectives (e.g. USA, Canada, etc.), international organizations from which it will enjoy legally requested financial resources or any kind of equipment for the realization of its purposes.

16) To establish scientific councils and study committees of the problems that are related to the goals and aspirations of the Association. Their mode of operation will be determined by a decision of the Board of Directors. Also, to participate in scientific councils and study committees of the problems that are related to the goals and aspirations of the Association.

17) To attend and be represented before Intergovernmental Bilateral and internal affairs of the Government Services and Agencies, Bodies, Independent Authorities as well as before each Court and / or competent Authority.

18) To organize recreational and social events to raise money for the purposes of the Association (charity gala, etc.).

19) In particular, at regular intervals in a period of 5 years, between two international conferences, to organize and convene an international scientific conference with topics and research object that will be based on the set of objectives and purposes of the interdisciplinary center, e.g. thematic conferences that research and highlight:

A) The Ancient Greek world in its earlier and later form.

B) the millennial Byzantine Empire.

C) the concept of Romanism and all its aspects.

D) The personality of the First Governor of Greece Ioannis Kapodistrias, hence the inspiration of our association, also of Rigas Feraios, Cosmas of Aetolia and other worthy Men and Women who contributed to the liberation of our Nation, and

E) Any other subject matter that is related to the period after the fall of Constantinople in 1204 and 1453 until the 21st century.

20) The Association, by definition since its establishment, is obliged to cooperate, align and coordinate joint actions, with other bodies, if and when their goals coincide with its moral values and general project, with other bodies that in their forefront are either inspired by Ioannis Kapodistrias or by the visions of Him or other Persons of the Greek World, including the great historical period of Romiosini until the present modern era of the 21st century.

21) In particular, the Association takes care of and highlights the work and mission of all those Persons who stood out in the Greek Communities of the Diaspora around the world, i.e. in the USA, Canada, Europe, Russia, Africa, Ancient New and Middle East and where else there were organized Greek Communities or even individual Greeks in the Nation and Consciousness.

22) It is of special care and concern of the Association the annual provision of Greek Education either at community level by sending its members abroad, at the expense and care of the interested parties themselves, or the provision of education per case upon written request of Person and Family according to the ancient tradition of the method of private home teaching of the basic courses (Language, Philosophy, History & Orthodox Theology) that introduce Greek History, Philosophy, Art, Greek Culture but also the modern Byzantine and post-Byzantine Roman Orthodox Tradition.

In this spirit, the Association can organize and set up summer classes for the study of Greek Language and other courses according to the above paragraph or, may participate in camping activities of other organizations or its own temporary organizing groups of summer activities for young people.

23) Lastly, at the end of each (ordinary or extraordinary) General Meeting, the Association issues announcements and special -per case- resolutions on general issues and problems related to Greek Society, geopolitical and geo-economic developments taking place in the wider Balkans and the Wider New Middle East, and each time affect the general national interests of Greece, Old and New.

All the actions of the Association and its committees, will serve its purposes, as mentioned in this Articles of Association, by article, and will not have partisan, religious, syndicalist and generally any other different to the goals and purposes of the Association characteristics.

Finally, the Association may proceed, with the approval of the competent bodies (General Meeting, Board of Directors, etc.) to any other lawful and appropriate. But not explicitly mentioned in this Articles of Association, action that considers as necessary and indispensable to serve its goals and objectives.

Chapter 2

MEMBERS – ASSOCIATION’S BODIES – DISCIPLINARY PENALTIES

Article 4

MEMBERS

The Association consists of regular, honorary and corresponding members. Regular can become after a written request and relevant approval and decision of the Board of Directors, any Person a) who has not been deprived of the constitutional and political rights (to elect and be elected), b) any Person capable of holding rights, c) who has not been deprived or lost by a court decision the possibility of associating or forming cooperatives and associations of Persons and d) provided that he has reached the age of 18. In case a law of legal adulthood is issued that reduces the age limit then this law applies. e) In case of Male, he must have fulfilled his military obligations, or must have been admitted to higher education in Greece or foreign country or have at least a degree of higher education of Greece or other country.

Persons are accepted as regular members only upon a relevant written proposal of at least three regular members, who have completed sufficient time as regular members and upon a relevant written application submitted to the special “selection committee for the admission and registration of new members”.

The written application is submitted accompanied by a complete scientific and professional CV.

Honorary members, become following a decision of the General Meeting, individuals who offered excellent services to the Association or worked for the same purposes. The honorary members shall not have any voting rights, but they have the right to participate in all open discussions of the Association. In case they are academics of scientists with other relevant scientifically recognized equivalent degrees of Universities of other countries, they may participate either automatically or by invitation in the respective scientific sectors or in exceptional circumstances in the Scientific Board or the Board of Directors, if there is a specific scientific reason and the further claim of the specific scientist is needed.

As corresponding members are defined, appointed or elected individuals who meet all the basic qualifications and conditions, to be accepted as members, but they do not have permanent residence and domicile in the relevant registered address of the Association.

The regular members have the right to participate in the discussions of the General Meetings, to vote, to elect and to be elected. They also have the right to propose anything they deem that contributes to the fulfilment of the purposes of the Association with their written or oral proposal to the administrative bodies of the Association, which are obliged to provide a written response.

The regular and honorary members have the obligation to work for the promotion of the goals of the Association and to avoid any activity that opposes these goals, as well as to pay the fees defined by the Board of Directors.

The regular members have specific privileges and special benefits when they meet all the terms and conditions to do so. That is, when they stand out and in their face, is summarized in work and deed:

-The distinction in Ethics, the Consistency of Words and Deeds, in parallel with the Responsibility of the Person.

-The cultivation of the Virtues that govern a structured Person.

-The Scientific distinction and progress of each member in its field of responsibility.

– The personal further progress in the fields of his/her research and studies.

-The fulfilment of at least one of the most goals of the Association and his special distinction in it.

– The distinction in the noble rivalry between the members as well as the well-meaning healthy competition that generally promotes the goals and objectives of the Association.

The privileges consist of the following:

– A membership card which can guarantee specific privileges in purchases (discounts) with which the association concludes a special written agreement. This card may concern a) purchase of scientific books b) free or reduced fee in public places of projection and spectacle (theatres, cinemas, etc.) b) admission to closed scientific or other conferences c) distinguished position in Greek or foreign think tank meetings.

– The provision of further studies in the object of research and study with expenses and scholarship of the Association that undertakes to be covered by a donor and a special sponsor that is secured under the responsibility of the Association.

– Other benefits that are guaranteed under the responsibility of the Association and the Board of Directors when a member is distinguished in the public sphere and stands out for his social progress within the Association or is distinguished for his honest life and in general has the public approval.

Founder Members

The founder members enjoy special privileges and special care and attention on the part of all the members of the association and these are:

– Receive invitations lifelong to all the events of the Association, themselves and their family members.

– They retain their membership card for life unless for some disciplinary reason they are deleted or lose their membership.

– They always take an honorable place in all events.

– There is always a relevant address (recognition) for each of the founder members who attends each event.

– In special anniversary events, their names are written in a special list of the public documents or per case in the invitations.

– After 7 years, they are formed in a supra-partes Body and constitute an advisory and recommendatory body of the Board of Directors and, per case, of the entire General Meeting of the Association.

– Receive special or emergency care of any kind (in kind or in money of any kind) if there are persons who are found to need general or partial social or other support.

Article 5

DISCIPLINARY PENALTIES

Any member whose activity is against the purposes of the Association or who obstructs the execution of the decisions of the administrative bodies of the Association, is prosecuted and depending on the gravity of his act, the following disciplinary sanctions are imposed.

 1. A written reprimand
 2. Temporary expulsion for up to one year
 3. Permanent termination of membership

The penalties are imposed upon the proposal of any member or the Board of Directors, by decision of the General Meeting, by a majority of three quarters (3/4) of the votes represented in the Meeting.

The complaint is submitted in writing to the Board of Directors, which is obliged to bring the issue to the next General Meeting (ordinary or extraordinary), provided that it is convened at least 20 days after the submission of the complaint. Complaint proposed by the Board of Directors must be recorded in the minutes 20 days before the General Meeting. The complaint and the invitation for hearing are notified in writing by the Board of Directors to the related member at least 10 days before the General Meeting. The defendant member has the right to apologize to the General Meeting in writing or orally and to provide evidence for the rejection of the complaint. If the member submits this evidence to the Board of Directors, he has the right to receive a receipt. If the accused member does not appear before the General Meeting to apologize, the General Meeting may adjourn the hearing, impose a penalty or acquit the Member.

The decision must be substantiated and should indicate both the article of the Articles of Association as well as the misconduct of the member, but also the degree of fault.

It is possible to revoke the penalty which is done with the same procedure at the request of the punished.

Member of the Association who falsely denounced another member resulting in the punishment of the second, is deleted by decision of the General Meeting. A member may be deleted after a written request or a statement of resignation from the Board of Directors.

The registration of the member is done after his application to the Board of Directors, which decides unanimously. In case of disagreement, the General Meeting decides.

The member is deleted from the Board of Directors, also when he stops paying the membership fees or refuses to pay the due fees. The General Meeting when there are special reasons may decide otherwise and extend up to one year the repayment these debts.

The member may also be deleted when no longer meet the conditions required to be a member. The deletion is done by the Board of Directors upon invitation to the member to complete the requirements.

Article 6

GOVERNING BODIES

The governing bodies of the Association are:

 1. THE GENERAL MEETING
 2. THE BOARD OF DIRECTORS
 3. THE EXECUTIVE SECRETARIAT
 4. THE AUDIT COMMITTEE
 5. THE SCIENTIFIC BOARD

Article 7

GENERAL MEETING

The General Assembly is the highest body of the Association and decides on any matter not assigned by law or this Articles of Association to other bodies and exercises control and supervision over the other bodies of the Association.

It also decides on any issue that normally falls under the competence of another body, which will be subject to its judgment after decision of the absolute majority of the number of members of that body, in which in that case it bears this responsibility.

The General Meeting which takes place in Athens consists of the members who attend on the day of the convocation regardless of their place of residence. Every year one (1) Ordinary General Meeting is convened in the month of November.

The ordinary General Meeting has the following exclusive responsibilities:

 1. To decide and approve (or reject) the annual financial and general report of the Board of Directors.
 2. To decide on the approval of the financial budget for the next year.
 3. To approve or complement annually the proposed program of actions and initiatives of the Association on behalf of the Board of Directors and the relevant committees that assist the entire work of the Association.
 4. To decide on the dismissal or not of the Board of Directors from any liability based on the report of the Audit Committee.
 5. To elect the members of the election committees for the conduct of elections for the election of the Board of Directors.
 6. To elect or appoint any other committee.
 7. To decide on any amendment to the Articles of Association.
 8. To decide on the dissolution of the Association.
 9. To terminate the participation of any member of the Board of Directors at any time.
 10. To elect the representatives for the superior organizations to which the Association belongs.
 11. The General Meeting is responsible for approving and voting the internal regulations of the departments and the Association, for its proper operation, upon proposal and suggestion of the Board of Directors.

The General Meeting is convened by the Board of Directors which announces it at least 20 days before its holding, with an invitation which will bear the signatures of the President and the General Secretary of the Association. The invitation must clearly specify the place, time and topics clearly.

Members who fail to fulfill their financial obligations to the Association are not entitled to participate in the General Meeting. The ordinary General Meeting is in quorum if one third (1/3) of the members, who have paid their fees, are present. In case of non-quorum, a new General Meeting is held after one week on the same corresponding day at the same place and time and is in quorum regardless the members represented in it. The Board of Directors shall immediately issue a new announcement and send it to the members 5 days in advance, unless it has incorporated it in the initial invitation.

At the beginning of the General Meeting, the Chair, the Vice-Chair and the Secretary are elected. A member of the Board of Directors cannot ne elected Chair or Secretary. Members who fail to fulfill their financial obligations to the Association are not entitled to participate in the General Meeting.

Decisions are taken by a show of hands, or per case by a sealed ballot box in the presence of all members of the General Meeting. In case the result is disputed, a count is performed. For personal issues, a secret ballot is held only if such is requested and the decision is made by the General Meeting.

Decisions shall be taken by a simple majority of those present, unless otherwise specified by a different majority. The General Meeting, by an absolute majority of those present, decides on the addition of an item to the agenda.

A decision or resolution, in the sense of punishment or reprimand, against any member requires a majority of three quarters (3/4) of those present. This issue needs to be on the agenda.

Extraordinary General Meetings are convened for serious issues of the Association by decision of the Board of Directors, or by a written request to that of 1/10 of all members wherever they reside or apart from the Audit Committee. The Board of Directors is obliged to convene the extraordinary General Meeting within 15 days at the latest from the decision, which is taken by a majority, or from the submission of the application.

In case of inaction of the Board of Directors, the extraordinary General Meeting may be convened directly by the 1/10 of the members or by the Audit Committee. The invitation or the request for the extraordinary General Meeting must necessarily indicate the issues of the agenda, place and time. At the extraordinary General Meeting all the members that fulfil their financial obligations to the Association can participate. In the special case of resignation or lack of Board of Directors, a member of the Association has the right to submit a request to the Competent Court demanding to appoint a temporary administration that will be obliged to hold elections for the Board of Directors within three months from the publication of the Decision and until then to manage the affairs of the Association, especially those whose nature is urgent.

Decisions of the General Meeting (regular or extraordinary) regarding the dissolution of the Association or the amendment of provisions of the Articles of Association, require the presence of at least half (1/2) of the members that fulfil their financial obligations to the Association and are received by a majority of 3/4 of those present.

Article 8

BOARD OF DIRECTORS

The Association is governed by the Board of Directors which consists of members of the Association regardless of residence. The election of the Board of Directors is held in accordance with the Electoral Regulation Article 16 hereof.

The number of members of the Board of Directors is set at 9 regular and 4 alternate. The regular members of the Board within 8 working days from their election, must meet under the chairmanship of the one who received the most votes in crosses and elect by secret ballot among themselves:

 1. The President
 2. The First Vice-President and the Second Vice-President
 3. The General Secretary
 4. The Treasurer
 5. The Deputy Secretary
 6. The Special Secretary
 7. The Deputy Treasurer
 8. And the Public Relations Officer

In case of a tie of two or more, a draw is held by the Election Committee during their announcement in order to make their ranking. The one who received the most preferences in crosses in the elections invites to the same above meeting the outgoing Board of Directors to hand over to the new presidency the keys, the seals, the books, the treasury and the property of the Association with a receipt-delivery protocol, signed by both Presidencies.

The election material, in its original form, is kept in the offices of the Association under the responsibility of the Bureau for six months, during which an action for annulment can be filed in the competent Court, according to article 101 of the Civil Code.

Thereafter, upon completion of 12 months the original material is digitized (i.e. scanned electronically and held in PDF or other digital format). It is kept in a special electronic file which is annually delivered with a receipt-delivery protocol (via USB / STICK or scart usb) to the General Election Committee with all the relevant electronic files related to electoral or other appointments. The original material (hart copy) is destroyed in a special destroyer in the presence of three members of the General Election Committee, at least one member of the current Board of Directors and a random member of the General Meeting who is invited in writing to attend.

The same procedure is followed for any other destruction of documents of the Association since they have first been kept in digital (electronic) form and have been properly archived and kept by the competent department (committee).

The Board of Directors meets regularly once a month. It is convened by the President – while it can be convened by 7 members – by written or oral notification or by any appropriate means including e-mail at least 48 hours in advance and stating the place, time and issues of agenda. The invitation of the President and the suggestions of the issues are published on the same day on the website of the Association and are notified to the members of the Board of Directors as defined in the above subparagraph. The invitations for the meeting of the Board of Directors and the suggestions of the topics are validly communicated in any of the aforementioned ways.

In exceptional cases or in cases of force majeure that prohibit the formation in person and meeting of the Board of Directors, then the Board of Directors may meet, discourse and vote by teleconference with any appropriate telecommunications medium or by any other technologically appropriate means.

If urgent matters arise, for which immediate decision is necessary and there is a reasonable risk of postponement, it is possible that, following a decision by the President, the relevant proceedings may take place by circumvention, with the participation of at least two thirds of the members of the Board of Directors. The decisions taken during the previous paragraph are announced by the Chairman of the Board of Directors at the first regular meeting after the decision has been taken.

To be held a meeting of the Board of Directors the presence of at least 5 members is required. If there is no quorum, the meeting is repeated with the same quorum in 2 days. The Board meets extraordinarily when convened by the President or one third (1/3) of its members, with a written request to be submitted to the President and will be notified to all members by e-mail. All members of the Board of Directors immediately after their election must declare to the General Secretary and the Chairman of the Board of Directors their email address. Each member of the Board of Directors may propose topics for discussion with the appropriate written reasoning. The meetings of the Board of Directors are open, unless the Board of Directors decides otherwise after a reasoned written proposal of any of its members. Any member of the Association has the right to attend the meetings, without the right to vote. The members of the Committees and the Departments as well as any other member have the right to speak after a decision of the Board of Directors.

In case that those present disrupt the meeting, the Chairman may, following a decision of the absolute majority of the members of the Board of Directors, dismiss those who are making the disruption. The decisions of the Board of Directors are taken by an absolute majority of its members by open ballot, except for personal matters for which a secret ballot is held if requested by at least one third (1/3) of the members present. In the event of a tie, the opinion of the President or the Chairman shall prevail.

Decisions taken by an absolute majority are reviewed only by a majority of two third (2/3) of the members of the Board of Directors.

Unanimous decisions are reviewed by unanimity of the members. Decisions of the Board of Directors are reviewed by decisions of the General Meeting.

Member of the Board of Directors who is unjustifiably absent from 3 consecutive meetings or 5 non-consecutive meetings within a year is considered to have resigned. The resigned or dismissed members of the Board of Directors are replaced by alternates in the order of their election.

In case of exhaustion of the alternate members, the position of the Board of Directors remains vacant until it is filled.

The Board of Directors continues to operate with as many members as are required for its quorum, otherwise a General Meeting is called for the appointment of a new Board of Directors or an appointment of an interim administration is requested by the competent Court of First Instance.

The Board of Directors is dismissed before the end of its term, by decision of the General Meeting, taken by an absolute majority of those present or by a motion of censure. Especially in these cases a quorum of 1/2 of the members that fulfil their financial obligations to the Association is required.

Member of the Board of Directors can be removed only after a decision of the General Meeting and an absolute majority of those present, for a serious breach of duty. The motion of censure that implies the dismissal can be made by 1/5 of the members that fulfil their financial obligations to the Association.

The PRESIDENT presides over the regular and extraordinary meetings of the Board of Directors, represents the Association in every Administrative, Judicial or other authority, signs every document of the Association and generally takes care of the fulfillment of the purposes of the Association and the coordination of its action.

The FIRST VICE-PRESIDENT of the Association replaces the President when he is hindered by a reason or is absent, in all his duties and cooperates with him in the execution of the decisions of the Association.

The SECOND VICE-PRESIDENT replaces the President and the First Vice-President.

THE GENERAL SECRETARY informs the members of the Board of Directors for the issues of the agenda. Keeps and co-signs the minutes of the meetings, with the President or the Vice-President or with the other present members of the Board of Directors when the President and the Vice-President are absent.

Has the responsibility for the books of the Association, except the Treasury, keeps the seal of the Association and co-signs every document together with the President.

The General Secretary along with the Special Secretary immediately after their election shall create the following e-mail addresses:

 • General e-mail account for the individual incoming mail of the Association.
 • A general e-mail account for outgoing mail.
 • A general e-mail account that responds to text e-mails received in any form.
 • Or receive the passwords from the outgoing administration which they renew immediately.

The distinguished members of the Association, i.e. the President, the two Vice-Presidents, the Treasurer, the Secretary and the Special Secretary have their own separate, electronic accounts (e-mail addresses).

The DEPUTY SECRETARY replaces the General Secretary when he is obstructed for any reason or absent, in all his duties. The same goes for the Special Secretary. He replaces him in exceptional cases when he is hindered from his duties.

The SPECIAL SECRETARY assists the General or the Deputy Secretary and handles the matters assigned to him by the President or the Board of Directors, with specially focused responsibility in the electronic retention and archiving of digital data, (of any form) as well as keeping electronic records of the Association.

In particular, the Special Secretary has the responsibility and the general coordination for the smooth operation of the website of the Association and all the social media maintained by the Association. That is, he has the general coordination and the general care and attention in particular for the good, serious and responsible presence of the Association on the world wide web.

The Special Secretary either undertakes to inform the special page for the purposes of the Association in the Facebook, Twitter, Instagram etc. or assigns to another strictly selected member of the Association who has competent knowledge and general or specialized education in electronics. Even better if the person who undertakes this action has in his cognitive object the studies on the computers.

Also, the Special Secretary keeps an electronic file with the correspondence (incoming / outgoing / any other document) and receives this electronic file, each time with official delivery-receipt, in the presence of members of the Board, from the previous one.

The TREASURER is responsible for the Treasury of the Association, keeping the respective books and is controlled by the Audit Committee for the good management of the property of the Association. He signs with the President any document concerning financial management, except for the receipts for subscriptions which he signs himself.

The DEPUTY TREASURER replaces the Treasurer when he is hindered for any reason or is absent, in all his duties.

The PUBLIC RELATIONS OFFICER takes care of the good organization of the various events and is generally responsible for the public relations of the Association.

The term of the Board is three years and starts from its proclamation.

A member of the Board of Directors after a motion of censure of 1/5 of the members of the Association can be dismissed for serious breach of duty, by the General Meeting with a relevant decision. The decision of the General Meeting is taken by an absolute majority of those present.

The removal of the position of a member of the Board of Directors is decided by the Board of Directors by an absolute majority of the members present, taking into account its full arithmetic composition. This issue as procedural is not necessary to refer to the issues of the agenda.

GENERAL AND SPECIAL DUTIES – RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

In particular, in the duties of the Board of Directors, except the good administration of the Association, there are the following additional responsibilities:

 1. The preparation of a general plan of actions per year and its submission for approval (completion / increase) to the General Meeting.
 2. The preparation of a general revenue / expenditure budget.
 3. The further public image, progress and promotion of the Association in the public sphere, inside and outside Greece.
 4. The conclusion of individual agreements with third parties, inside and outside Greece, which have as their general project the broader framework of goals and objectives that the Association is called to serve since its formation and establishment.

Article 9

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee consists of 3 regular and 2 alternate members, regardless of the place of residence. The election of the Audit Committee is done in accordance with the electoral regulation as referred in article 16 of the present. Its term is equal to the term of the Board of Directors. The Audit Committee exercises the management and financial control of the Board of Directors and submits relevant reports to each ordinary General Meeting or whenever deemed necessary as to an extraordinary General Meeting. The reports of the Audit Committee are kept in a special report book. Candidates for the Audit Committee cannot run for the Board of Directors or for the Election Committee. The Audit Committee shall be assisted in its project, if it deems necessary by an accountant or a tax or chartered accountant.

Article 10

COMMITTEE FOR THE ADMISSION AND REGISTRATION OF NEW MEMBERS

The Committee for the Admission and Registration of new Members consists of five (5) members and its only and exclusive task is to admit and register new members in the Association. It consists of a President, a Vice-President, a Secretary and two members.

The Committee for the Admission and Registration of new Members, due to its importance it is essential, decisive and of major importance for the general progress, development and prosperity of the Association, and therefore precedes the other committees in the establishment and election at the very first General Meeting. Its term is equal to the term of the Board of Directors.

Article 11

SCIENTIFIC BOARD

The Scientific Board is elected or appointed by the General Meeting. This appointment or election is ratified by the Board of Directors in a special meeting and with this as the only issue of the agenda.

It consists exclusively of academics. It consists of seven equal members, with an equal number of alternate members.

It consists of Ordinary, Emeritus or Assistant Professors of Greek Higher Educational Institutions (public or private) in Greece.

Its exclusive and unique responsibility is:

The preparation of scientific data and strict criteria for admission and registration of members who hold at least one degree or diploma.

The composition, training and completion of the individual scientific departments and their framing as far as possible by selection from the best, proposing the Excellent.

The concern, care and preparation (at a scientific level) of ordinary or extraordinary scientific conferences and international or local conferences.

The preparation and coaching of the members of the association who apply for scholarships for the completion of their studies and training.

The Scientific Board may also meet, select and vote by teleconference on any appropriate telecommunications medium or any other technologically appropriate medium, in the event that a live meeting is not possible.

Article 12

OTHER COMMITTEES

The General Meeting decides on the establishment of committees or offices (e.g. indicatively and not restrictively the following sub-sections working as independent committees: i.e.: 1) Committee (or office) of general coordination of actions, 2) Committee (or office) of public relations & Press Office, 3) Committee (or office) of international relations, 4) Committee (or office) of social responsibility, 5) Committee (or office) of development, 6) Committee (or office) of promotion, 7) Committee (or office) of social networks etc., 8) Committee (or office) of proposals for the improvement of the association, 9) Committee (or office) of program investigation, 10) Committee (or office) of financial resources, 11) Committee (or office) of registration of new members.

Also, other individual committees depending on the case needs of the Association, following a proposal by the Board of Directors or any member. The Board of Directors exercises decisive control over the work of committees and offices and is accountable to the General Meeting. Especially, with regard to committees on purely technical matters, they may be appointed by the Board of Directors, unless it is about a serious financial matter, in which case the approval of the General Meeting is required.

The tasks of each Committee (or office), the content and issues related to each scientific department, as well as the code of conduct and behaviour of the members, and other issues related to the way of exercising the administration etc., are described in detail in the internal regulations that is compiled by the special committee set up for this purpose under the responsibility of the Board of Directors and shall be approved in the first General Meeting.

Article 13

EXECUTIVE SECRETARIAT COMMITTEE

In particular, a special three-member committee is set up and is going to be called the Executive Secretariat Committee. It will consist of the respective Chairman, Vice Chairman and General Secretary of the Board of Directors. Its term will be three years and will start form the election of each Board of Directors. The task of the Executive Secretariat Committee will be the assistance to the Board of Directors in its work for reasons of flexibility in the execution of the decisions of the Board of Directors, and the dealing with operational issues of the Association. This committee, following a relevant special authorization and special decision of the Board of Directors, replaces the Board of Directors in the matters assigned to it by the Board of Directors.

The Executive Secretariat Committee may meet, discourse and vote by teleconference on any appropriate telecommunications medium or any other technologically appropriate medium.

Article 14

Membership in the governing bodies of the Association, i.e. in the Board of Directors, in the Executive Secretariat, in the Audit Committee, in the Scientific Board and in the Scientific Departments is honorary and unpaid. As an exception, travel expenses (for accommodation and food) are paid to the members of the above Bodies, when the have to move out of their place of residence to offer any service to the Association.

The Association is also prohibited from concluding employment contracts, independent services, work, supplies or any other contracts for financial consideration, with members of the above bodies, with their spouses, children, parents and siblings or with legal entities in which the aforementioned persons participate.

Chapter 3

SCIENTIFIC FIELDS (DEPARTMENTS)

Article 15

The Association is divided into 15 scientific departments (sectors):

Department of Population composition study area (Demographic)

Department of Research and Study of National Issues

Department of Humanities and Social Sciences

Department of Education, History & Greek Culture

Department of Letters, Arts & Philosophy

Department of Political & International Sciences

Department of Geoeconomics and Geopolitics

Department of Environment & Natural Sciences

Department of Energy & Renewable Sources

Department of Engineering, Research & Technology

Department of Medical Prevention and Health

Department of General Finance

Department of Investment, Shipping and Entrepreneurship

Department of Advanced Technology-Nanotechnology

Department of General Social & Economic Studies

In these Departments, the proposals submitted to the Association on subjects related to each field are studied and elaborated. Information and opinions on scientific and social issues are then published, with the exception of those necessarily related to active politics and citizens.

Each department consists of members of the Association, who wish to participate in it after a relevant statement to the Board of Directors of the Association as well as of individuals outside the Association who have previously been approved by the Bureau of the Department. These persons do not have the right to vote in the elections of the Department nor are they eligible.

Each Department is chaired by a Bureau consisting of a President, a Vice President and a Secretary, who are elected by the members of the Association who participate in the Department by a simple majority for three years.

Each department organizes the issues of its internal service and operation with relevant internal regulations.

Departments may also meet, discourse and vote by teleconferencing by any convenient telecommunications medium or any other technologically appropriate medium.

Chapter 4

ELECTIONS

Article 16

ELECTORAL REGULATIONS

The elections for the election of the Board of Directors and the Audit Committee are held in Athens by secret ballot, immediately after the end of the annual Ordinary General Meeting and in the same place, every third of November or whenever they are announced, in accordance with the previous articles of this Articles of Association.

All members that fulfil their financial obligations to the Association until election day have the right to vote and to be elected. The elections are conducted be a three-member Election Committee, elected by the General Meeting. The members of the Election Committee, who cannot run for the governing bodies of the Association, are members of the Association regardless of the place of residence. By decision of the General Meeting, up to three alternate members can be appointed for the Election Committee.

The Chair of the Election Committee is elected by its ordinary members by secret ballot. If no Chair is elected through this procedure, then the eldest presides.

The Election Committee receives from the Board of Directors the electoral list, which includes the members that fulfil their financial obligations, takes care of every issue related to the elections and its task is:

 1. The official announcement to the members of the Association of the list of candidates for the bodies of the Association, who have submitted a candidacy application.
 2. Ensures the issuance of sufficient ballots for the conduct of the elections. The ballot papers are common and indicate in order and alphabetically the candidates for the Board of Directors and the Audit Committee.
 3. Ensures the existence of a suitable ballot box, which the Chair of the Election Committee before the start of the voting checks if it is empty and seals with the seal of the Association.
 4. During the elections, compiles a list of the members who vote, which after the election of the new Board of Directors hands over to the General Secretary of the Association.
 5. After the end of the voting, sorts the votes. The selection can be attended by other members of the Association, at a distance from the Election Committee.

The Election Committee after the end of the sorting of the Ballot Papers officially announces the results.

If during the publication of the results two or more candidates for the bodies of the Association draw a tie, the Election Committee conducts a draw for the nomination of the Candidate who will occupy the position in the body.

Objections to the validity of the election are submitted only during the voting. A prerequisite is that the objection must be in writing. Upon submission of the objection, the Election Committee shall immediately interrupt the voting and address the objection.

The Election Committee keeps a special book of minutes in which is written the number of members who voted, the results of the elections, objections and decisions for them, which it delivers to the new Board of Directors.

Elections as well as the Ordinary General Meeting are held within the time limit and at the place specified by the invitation. They are announced by the Board of Directors at least 20 days before they take place. The invitation must be signed by the President and the General Secretary of the Association.

In case the elections are cancelled for any reason, they will be held within ten days from the day of their cancellation. The Board of Directors must issue a new announcement unless it has incorporated it into the initial invitation. In this case, the exact time and place of the elections must be indicated in the invitation.

The absence of regular or alternate members of the Election Committee does not constitute a reason for the cancellation of the elections in case there is present at least one member (regular or alternate), who is assisted by two other regular members of the Association.

The vote for the candidate is marked as a cross by the name. Every voter has the right to choose up to nine candidates for the Board of Directors and up to three for the Audit Committee.

If there are more than nine or three crosses respectively the ballot is valid and the extra crosses are drawn by lot.

Article 17

 1. In case that the elections cannot be held in person, members who wish to do so may be given the opportunity to vote through Postal Ballot or by e-voting before the Meeting. The topics and the ballot papers are available for completion at the headquarters of the Association or are sent via e-mail to the e-mail addresses of the interested voters of the Association.
 2. The members who vote by mail or by electronic means are counted for the formation of the quorum and the majority, since the relevant votes have been received by the Association no later than twenty-four (24) hours before the beginning of the voting.
 3. In the above cases, the Association adopts procedures for participation in the General Meeting from distance, ensuring the identity of the participating person and the origin of the vote as well as the security of the electronic or other connection.
 4. The postal ballot will be in a sealed envelope. This envelope must be received by the Chairman of the Board of Directors at least twenty-four (24) hours before the start of the Electoral General Meeting, drawing up a relevant protocol for the receipt of postal ballots, in which the number of the envelope and the date of receipt, the names and the addresses of those who have chosen this way of participating in the electoral process will be indicated.

These envelopes are delivered to the Election Committee sealed, numbered and signed by the recipients and are normally counted in the electoral process.

The responsibility for the unsealing of the envelope, the counting of the ballot papers and the registration of the votes rests with the electoral commission, which takes every appropriate measure to ensure the secrecy of the vote.

Chapter 5

DONATORS – BENEFICIARIES – RESOURCES – ACCOUNTS

Article 18

The General Meeting by a simple majority of those present may declare as donors individuals who make offers of any kind, money or assets, to the Association for the fulfilment of its purposes.

Depending on the amount of the offer, the General Meeting announces and awards the title of: Sponsor, Major Sponsor, Silver Sponsor, Platinum Sponsor, Donor, Grand Donor, Supporter, Friend.

In special cases, where the donation is particularly large, then the General Meeting can honorably award the titles of Benefactor, Major Benefactor and Maximum Benefactor.

Donations are made only eponymously and donations under conditions are prohibited. Inheritances to the Association are always made under benefit of inventory.

Article 19

The resources of the Association shall be:

A) The membership fee, B) the annual subscriptions, C) the special (extraordinary) contributions of the members, D) donations from natural and legal persons of public or private law in accordance with the existing provisions, E) sponsorships G) inheritances and grants from a natural or legal person or the State, G) proceeds from holding feasts, trips, performances, lotteries, publication of printed matter or albums, H) the income from the exploitation of any acquired property of the Association I) and any other extraordinary income of the Association.

The amount of the annual membership fees, the registration fee and any special contribution is determined by the General Meeting following a proposal by the Board of Directors, but without retroactive effect.

Article 20

The Administration of the Association keeps the following books in printed and electronic form:

 1. Registration record of the members of the Association where their place of residence is indicated.
 2. List of payment of the registration fee and membership fee.
 3. General Meeting Minutes Book.
 4. Book of Minutes of the Board of Directors.
 5. Book of property and other resources of the Association, i.e. inheritances, bequests, donations, etc.
 6. Passbook deposits in Bank.
 7. Book of collection of income and expenses of the Association.
 8. Duplicates of receipts of each offer to the Association.
 9. Book of the Audit Committee Audit Reports.
 10. Election Committee minutes book.
 11. Mail book of income and outgoing documents.

Chapter 6

CHANGE OF THE STATUTES AND DISSOLUTION – ASSETS OF THE ASSOCIATION

Article 21

This Articles of Association is amended by a proposal of the Board of Directors or by a proposal of twenty (20) members and following the decision of the General Meeting in accordance with Article 7, the last subparagraph of this.

Article 22

By decision of the General Assembly of the members taken in accordance with the last paragraph of article 7 hereof, the Association is dissolved. The Association is also dissolved if the number of members falls below the legal limit at the request of any member to be submitted to the competent Court.

Article 23

If the Association is dissolved, its property goes to the State in order to carry out public benefit projects.

Chapter 7

TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Article 24

The Board of Directors proposes and recommends to the General Meeting, the internal regulations of the departments and the Association. The internal regulations cannot exceed the provisions of this Articles of Association and the law.

Whatever is not provided by this Articles of Association is regulated by the General Meeting of the members, the relevant provisions of the Civil Code and the Legislation on Associations.

Article 25

This Articles of Association, consisting of 25 articles, was read and signed article by article ant the whole by the Founder Members on October 25, 2020. The Articles of Association will be valid from its entry in the book kept by the Court of First Instance.

Athens, October 25, 2020

THE FOUNDER MEMBERS

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδοχή Περισσότερα

Πολιτική απορρήτου και cookie